Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 105/2004. (VII. 27.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Tét Város Polgármesteri Hivatal épületének (Tét, Fő u. 88.) felújítása, átalakítása.

A megalapozó döntés kelte:

2004. VII. 27.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét Fő u. 88. sz. alatti polgármesteri hivatal épület felújítása, átalakítása.

A szerződés értéke:

bruttó 7 671 201 Ft, azaz hétmillió-hatszázhetvenegyezer-kétszázegy forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Téti Építőipari és Szolgáltató Szövetkezet


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 107/2004. (VII. 27.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácshoz területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról, 74/2004. (V.25.) Kt. határozat.

A megalapozó döntés kelte:

2004. VII. 27.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

2004. évben: Tét, Kodály Zoltán u. útburkolat felújítás

2005. évben: Tét, Kodály Zoltán u. II. ütem és Debrecen u. I. ütem útburkolat felújítása.

2006. évben: Debrecen u. II. ütem és Debrecen u. III. ütem útburkolat felújítása.

A szerződés értéke:

2004. év: 8 825 000 Ft, azaz nyolcmillió-nyolcszázhuszonötezer

2005. év: 4 412 000 Ft, azaz négymillió-négyszáztizenkétezer

2006. év: 9 200 000 Ft, azaz kilencmillió-kétszázezer

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang Szolg Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 150/2004. (X. 27.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott döntés, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

A megalapozó döntés kelte:

2004. X. 27.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés

A szerződés tárgya:

Tét - Szentkút, hrsz.: 1859 2344 m2 beépítetlen területű ingatlan értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 800 000 Ft, azaz ötmillió-nyolcszáz forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Borbély Tamás


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 118/2005. (VI. 11.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott döntés, önkormányzati tulajdon (járda) felújítása.

A megalapozó döntés kelte:

2005. VI. 11.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Fő u. járdaburkolat felújítás.

A szerződés értéke:

Bruttó 8 923 819 Ft, azaz nyolcmillió-kilencszázhuszonháromezer-nyolcszáztizenkilenc forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - KÁMA 21 Építőipari Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 134/2005. (VII. 19.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácshoz területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról, 83/2005. (V. 04.) Kt. határozat.

A megalapozó döntés kelte:

2005. VII. 19..

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

2005. évben: Tét, Zrínyi u. útburkolat felújítás I. ütem

2006. évben: Tét, Zrínyi u. útburkolat felújítás II. ütem.

2007. évben: Tét, Zrínyi u. útburkolat felújítás III. ütem.

A szerződés értéke:

2005. év: 5 874 413, azaz ötmillió-nyolcszázhetvennégyezer-négyszáztizenhárom forint

2006. év: 980 000 Ft, azaz kilencszáznyolcvanezer forint

2007. év: 8 125 000 Ft, azaz nyolcmillió-százhuszonötezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang Szolg Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 30/2006. (III. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Tét, biogáz-projekt pályázat benyújtása.

A megalapozó döntés kelte:

2006. III. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Projekt menedzser teendők ellátása szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, biogáz projekt pályázat benyújtásához szükséges projekt-menedzseri feladatok elvégzése.

A szerződés értéke:

Bruttó 8 856 000 Ft, azaz nyolcmillió-nyolcszázötvenhatezer

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - PlasTrade Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 31/2006. (III. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Tét, biogáz-projekt pályázat benyújtása.

A megalapozó döntés kelte:

2006. III. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Konferenciaszervezési feladatok ellátására szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, biogáz projekt pályázat benyújtásához szükséges konferenciaszervezési feladatok elvégzése.

A szerződés értéke:

Bruttó 7 176 000 Ft, azaz hétmillió-százhetvenhatezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - MILROL Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 55/2006. (IV. 13.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott döntés, önkormányzati tulajdon (Tét, Győri u. 61/A/B/C) épület felújítása.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IV. 13.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 61/A/B/C épület homlokzatának hőszigetelési munkáinak elvégzése.

A szerződés értéke:

Bruttó 4 722 947 Ft, azaz négymillió-hétszázhuszonkettőezer-kilencszáznegyvenhét forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - ÉP-LAK Generál Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 56/2006. (IV. 13.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott döntés, önkormányzati tulajdon (Tét, Győri u. 61/A/B/C) épület felújítása.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IV. 13.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 61/A/B/C épület tetőfedés- és bádogos munkáinak elvégzése.

A szerződés értéke:

Bruttó 3 387 961 Ft, azaz hárommillió-háromszáznyolcvanhétezer-kilencszázhatvanegy forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - ÉP-LAK Generál Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 57/2006. (IV. 13.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott döntés, önkormányzati tulajdon (Tét, Győri u. 61/A/B/C) épület felújítása.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IV. 13.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 61/A/B/C épület, Téti Kistérségi Rendőrállomás épületet előtti terület burkolat építése, parkoló kialakítása, vízelvezetés munkáinak elvégzése.

A szerződés értéke:

Bruttó 1 800 000 Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang-Szolg Kft.

br>

Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 65/2006. (IV. 25.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Tét, Debrecen u. 3. tornacsarnok épületének felújítására, lelátó építésére.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IV. 25.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Debrecen u. 3. sz. alatti tornacsarnok épület felújítása, bővítése, lelátó építése.

A szerződés értéke:

Bruttó 15 173 875 Ft, azaz tizenötmillió-százhetvenháromezer-nyolcszázhetvenöt forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - ÉP-LAK Generál Kft.

br>

Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 89/2006. (V. 30.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása a Tét, Dr. Kapuy M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelő akadálymentesítésére, valamint az orvosi rendelő és szolgálati lakás korszerűsítésére, 11/2006. (II. 02.) Kt. határozat.

A megalapozó döntés kelte:

2006. V. 30.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Dr. Kapuy M. u. 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítése, az orvosi rendelő és a szolgálati lakás korszerűsítése, felújításának kivitelezése.

A szerződés értéke:

Bruttó 9 978 416 Ft, azaz kilencmillió-kilencszázhetvennyolcezer-négyszáztizenhat forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - ÉP-LAK Generál Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 90/2006. (V. 30.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Tét, Bercsényi u. útfelújítási munkálataira, 8/2006. (II. 02.) Kt. határozat.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IV. 25.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Bercsényi u. útfelújítási munkáinak kivitelezése.

A szerződés értéke:

Bruttó 6 575 280 Ft, azaz hatmillió-ötszázhetvenötezer-kettőszáznyolcvan forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang Szolg. Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 91/2006. (V. 30.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Tét, Veres P. u. útfelújítási munkálataira, 10/2006. (II. 02.) Kt. határozat.

A megalapozó döntés kelte:

2006. V. 30.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Veres P. u. útfelújítási munkáinak kivitelezése.

A szerződés értéke:

Bruttó 13 666 113 Ft, azaz tizenhárommillió-hatszázhatvanhatezer-száztizenhárom forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang Szolg. Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 130/2006. (VIII. 17.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Biogáz erőmű környezeti hatástanulmány és megvalósíthatósági tanulmányra kiírt pályázat elbírálása. .

A megalapozó döntés kelte:

2006. VIII. 17.

A szerződés megnevezése (típusa):

Hatástanulmány és megvalósíthatósági tanulmány készítésére szerződés.

A szerződés tárgya:

Biogáz erőmű környezeti hatástanulmány és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

A szerződés értéke:

29 765 000 Ft + 20% ÁFA, azaz huszonkilencmillió-hétszázhatvanötezer forint + 20% ÁFA

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - DeKiss Első Osztrák-Magyar Mérnöki Iroda Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 141/2006. (IX. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben Képviselő-testületi döntés, a Tét, Győri u. 11. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IX. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 11. hrsz.: 783/A/1. alatti ingatlan értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 796 000 Ft, azaz ötmillió-hétszázkilencvenhatezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Szabó Hajnalka


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 143/2006. (IX. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben Képviselő-testületi döntés, a Tét, Győri u. 12. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IX. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 12. hrsz.: 759/7/A/5. alatti lakás értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 100 000 Ft, azaz ötmillió-egyszázezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Novák Miklós és Novákné Rádi Mária


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 144/2006. (IX. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben Képviselő-testületi döntés, a Tét, Győri u. 12. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IX. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 12. hrsz.: 759/7/A/2. alatti lakás értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 468 760 Ft, azaz ötmillió-négyszázhatvannyolcezer-hétszázhatvan forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Vámosi Csabáné


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 169/2006. (XI. 16.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben Képviselő-testületi döntés, a Tét, Győri u. 12. sz. fsz. 1. alatti ingatlan értékesítéséről.

A megalapozó döntés kelte:

2006. XI. 16.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 12. hrsz.: 759/7/A/1. alatti lakás értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 143 700 Ft, azaz ötmillió-száznegyvenháromezer-hétszáz forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Papp Rudolf Péter


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 39/2007. (IV. 12.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben Képviselő-testületi döntés, a Tét, Győri u. 11/A.. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.

A megalapozó döntés kelte:

2007. IV. 12.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 11/A. hrsz.: 783/A/1. alatti lakás értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 6 300 000 Ft, azaz hatmillió-háromszázezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Fejes Andrea


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 106/2007. (VII. 03.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Bartók B. u. II. szakasz útfelújítási munkáira 42/2007. (IV.12.) Kt. határozat.

A megalapozó döntés kelte:

2007. VII. 03.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Bartók B. u. II. szakasz útfelújítási munkáinak kivitelezése

A szerződés értéke:

Bruttó 7 964 892 Ft, azaz hétmillió-kilencszázhatvannégyezer-nyolcszázkilencvenkettő forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Magyar Közút Kht.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 106/2007. (VII. 03.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Ki-köz. szakasz útfelújítási munkáira 41/2007. (IV. 12.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2007. VII. 03.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Kis-köz útfelújítási munkáinak kivitelezése

A szerződés értéke:

Bruttó 5 707 440 Ft, azaz ötmillió-hétszázhétezer-négyszáznegyven forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Magyar Közút Kht.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 110/2007. (VII. 31.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott Képviselő-testületi döntés ingatlan értékesítéséről (Tét, belterület hrsz.: 1329).

A megalapozó döntés kelte:

2007. VII. 31.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés.

A szerződés tárgya:

Tét, Fő u. hrsz.: 1329, 850 m2 területű sütőüzem ingatlan értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 25 000 000 Ft, azaz huszonötmillió forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Pedró Pékség tulajdonosa Vajda Péter


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 144/2007. (IX. 25.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott Képviselő-testületi döntés ingatlan értékesítéséről (Tét, belterület hrsz.: 1225/7-1225/16)

A megalapozó döntés kelte:

2007. IX. 25.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés.

A szerződés tárgya:

Tét, Debrecen u. hrsz.: 1225/7, (1099 m2), 1225/8 (925 m2), 1225/9 (1205 m2), 1225/10 (1485 m2), 1225/11 (1762 m2), 12225/13 (2015 m2), 1225/14 (2197 m2), 1225/15 (1725m2), 1225/16 (1650 m2) építési telkek értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 18 000 000 Ft, azaz tizennyolcmillió forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Kismegyer_Delikát Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 204/2007. (XI. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott Képviselő-testületi döntés ingatlan értékesítéséről (Tét, Kis u. 8.). 120/2007. (VII. 31.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2007. XI. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés.

A szerződés tárgya:

Tét, Kis u. 8. hrsz.: 95/2 családi lakóépület ingatlan értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 980 000 Ft, azaz ötmillió-kilencszáznyolcvanezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Giczi Gyuláné


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 15/2008. (II. 14.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítéséről Tét városában. 53/2007. (IV.12.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2008. II. 14.

A szerződés megnevezése (típusa):

Téti Kistérségi Járóbeteg Szakrendelő építési engedélyezési tervdokumentáció készítésére szerződés.

A szerződés tárgya:

Tét, Fő u. 117. hrsz.: 195/1 alatti ingatlan bontási és építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére.

A szerződés értéke:

Bruttó 7 870 000 Ft, azaz hétmillió-nyolcszázhetvenezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - COMFORT Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 16/2008. (II. 14.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítéséről Tét városában. 53/2007. (IV.12.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2008. II. 14.

A szerződés megnevezése (típusa):

Téti Kistérségi Járóbeteg Szakrendelő Szalmai Programjának összeállítására szerződés.

A szerződés tárgya:

Tét, Fő u. 117. hrsz.: 195/1 ingatlanra tervezett Téti Kistérségi Járóbeteg Szakrendelő Szalmai Programjának összeállítása.

A szerződés értéke:

Bruttó7 800 000 Ft, azaz hétmillió-nyolcszázezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - MIB Consulting Bt.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 146/2008. (VIII. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

A Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések Támogatása (TEKI) előirányzatra pályázat benyújtása. 93/2008. (IV. 29.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2008. VIII. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Széchenyi u. járdaburkolat felújítás

A szerződés értéke:

Bruttó 9 393 960 Ft, azaz kilencmillió-háromszázkilencvenháromezer-kilencszázhatvan forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang Szolg Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 168/2008. (X. 08.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítéséről Tét városában. 53/2007. (IV.12.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2008. X. 08.

A szerződés megnevezése (típusa):

Megbízási szerződés

A szerződés tárgya:

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ pályázat benyújtásának megbízása, a szükséges benyújtandó pályázati dokumentumok elkészítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - HHP Contact Tanácsadó Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 132/2009. (VII. 14.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítéséről Tét városában. 53/2007. (IV.12.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2009. VII. 14.

A szerződés megnevezése (típusa):

Megbízási-tervezői szerződés

A szerződés tárgya:

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ pályázat benyújtásának megbízása, az engedélyezési tervek elkészítése.

A szerződés értéke:

28 000 000 Ft + ÁFA, azaz huszonnyolcmillió forint + ÁFA

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Fényjel Stúdió Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 190/2009. (IX. 15.)

A megalapozó döntés megnevezése:

A Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések Támogatása (TEKI) előirányzatra pályázat benyújtása. 97/2009. (V. 26.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2009. IX. 15.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Debrecen utca járdaburkolat felújítása.

A szerződés értéke:

Bruttó 10 342 323 Ft, azaz tízmillió-háromszáznegyvenkétezer-háromszázhuszonhárom forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang Szolg Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 60/2011. (III. 30.)
A megalapozó döntés megnevezése:


Tét, Debrecen u. 1. szám alatti Óvoda épület bővítése egy csoportszobával és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel” című pályázatnál kivitelezési tevékenységre kiírt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása.


A megalapozó döntés kelte:

60/2011. (III. 30.)


A szerződés megnevezése (típusa):

Építési vállalkozói szerződés


A szerződés tárgya:


Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Óvoda épület (9100 Tét Debrecen u. 3.) egy csoportszobával és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel történő bővítésére kivitelező megbízása.

A szerződés értéke:

nettó 19 874 464 Ft, azaz tizenkilencmillió – nyolcszázhetvennégyezer – négyszázhatvannégy forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.) – Téti Építőipari és Szolgáltató Kft. (9100 Tét, Fő u. 129.)Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 100/2011. (V. 11.)


A megalapozó döntés megnevezése:


A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ pályázata a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére” című pályázatnál eszközbeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása.

A megalapozó döntés kelte:

100/2011. (V. 11.)

A szerződés megnevezése (típusa):

Szállítási szerződés


A szerződés tárgya:


Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ pályázata a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére. (digitális táblák, digitális oktatócsomagok, személyi számítógépek)

Azonosító szám: TIOP – 1.1.1.-07/1-2008-0158

A szerződés értéke:

bruttó 27 596 750 Ft, azaz huszonhétmillió – ötszázkilencvenhatezer – hétszázötven forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.) – Konkoord Kft. (9023 Győr, Fehérvári u. 17/b.)
Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 131/2011. (VI. 29.)A megalapozó döntés megnevezése:


Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben” című pályázatnál közbeszerzés és projektmenedzser tevékenység elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása.


A megalapozó döntés kelte:

131/2011. (VI. 29.)

A szerződés megnevezése (típusa):

Vállalkozói szerződés (közbeszerzési és projektmenedzsment tevékenységek elvégzésére)


A szerződés tárgya:


Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben” című pályázatnál közbeszerzés és projektmenedzser tevékenység elvégzésére megbízás adása.

A szerződés értéke:

7 800 000 Ft+Áfa, azaz hétmillió - nyolcszázezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.) – HHP Contact Tanácsadó Kft. (9028 Győr, Szabadi u. 13/c II/5.)
Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 194/2011. (VIII. 31.)A megalapozó döntés megnevezése:


Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben” című pályázatnál a kiviteli tervek elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása.


A megalapozó döntés kelte:

194/2011. (VIII. 31.)

A szerződés megnevezése (típusa):

Vállalkozói szerződés (kivitelezési tervdokumentáció)


A szerződés tárgya:


Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben” című pályázatnál kiviteli terv készítésére megbízás adása.

A szerződés értéke:

bruttó 12 750 000 Ft, azaz tizenkettőmillió – hétszázötvenezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.) – RADIANS Kft. (1059 Budapest, Mester u. 5.)Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 46/2012. (IV. 04.)
A megalapozó döntés megnevezése:


Oktatási – nevelés környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.” számú projektnél kivitelezési tevékenységre kiírt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása.

A megalapozó döntés kelte:

46/2012. (IV. 04.)

A szerződés megnevezése (típusa):

Építési vállalkozói szerződés


A szerződés tárgya:


A téti Kisfaludy Károly ÁMK – Általános iskola bővítésének építőipari kivitelezési munkáinak elvégzése.

A téti Kisfaludy Károly ÁMK – Óvoda bővítésének és felújításának építőipari kivitelezési munkáinak elvégzése.

A szerződés értéke:

nettó 200 000 000 Ft, azaz kettőszázmillió forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.) – Normafa Residence Kft. (1074 Budapest, Huszár u. 6.)