E-Közigazgatás
 
 
Evangélikus templom
A barokk stílusú templom ma is eredeti szépségében áll, egyike azon kevés épületnek, mely a régi Tétből megmaradt. A karzatán lévo felirat Mária Terézia kegyességét hirdeti, eredeti padsorának elején a Zmeskál család címere látható, amelyben a szarvasmarha a gazdálkodásra, a nyereg illetve sisak a katonai erényekre utal.
 

Tét Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Cím: 9100 Tét, Fő u. 94.

Iroda nyitvatartása :

Hétfő - Csütörtök 8:00 - 16:00 óra
Péntek: 8:00 - 12:00 óra

Fogadóóra:

Minden szerdán 15 - 16 óra között

Elnök

Pusztai Antal

Elnökhelyettes

Horváth István

Új lendülettel, felelőséggel 1998 óta működik Tét városában Roma Kisebbségi Önkormányzat. Felelősséggel tartozunk a választóink felé, a lakosság felé, ugyanakkor folyamatos a kapcsolatunk a Polgármesteri Hivatallal, jegyzővel, hiszen a gazdálkodási feladatainkat, munkáinkat csak így tudjuk ellátni. 2010-ben a választások után Pusztai Antal elnök vette át az önkormányzati munka irányítását az előző ciklusban választott Kovács Ferenctől.

Nem ismeretlen számunkra, hogy a romaságot mely kérdések foglalkoztatják napjainkban. A Téten élő romaság legégetőbb gondja a magasabb iskolázottság elérése.

A munkanélküliség csökkentésére intézkedéseket tettünk. Ez az iskolázottsággal szorosan összefüggő probléma. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy aki akar dolgozhasson. Az itt élő roma származású embereknek Magyarország a hazája, itt kell tanulniuk, dolgozniuk és beilleszkedniük a társadalomba

 • Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a Győr-Moson-Sopron megyei Munkaügyi Központ Téti Kirendeltségével.
 • Próbálunk segíteni a romák anyagi helyzetén, de a forrásaink nagyon csekélyek. A nemzeti etnikai kisebbség normatív támogatást ad, ez az összeg azonban csak a legszükségesebb működési kiadásokat fedezi. Jogszabálysértés illetve hatáskör hiányában a kisebbségi önkormányzatnak el kell utasítania a szociális segély (temetési segély, iskolai hozzájárulás vagyis önkormányzati hatósági ügy) iránti kérelmeket.
 • Segítenünk kell a romák beilleszkedését a többségi társadalomba.
 • Többet szeretnénk tenni a roma kultúra, a roma hagyományok ápolásáért, a romaság felemelkedésért.
 • Jobb együttműködést szeretnénk Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületével kialakítani.
 • Együttműködési megállapodást kötöttünk a Vocational Academy Alapítvánnyal, melynek segítségével pályázatokat nyújtunk be. Egyik ilyen sikeres pályázatunk az 50 ember foglalkoztató parkgondozó, varrómunkás képzéssel egybekötött foglalkoztatás. Másik sikeres pályázatunk a hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása (térítésmentes képzések: angol-, németnyelvtanfolyam, alapképzés 7-8. oszt., számítástechnikai képzés, OKJ-s képzések)

Programjaink:

 • Szlovákiába, Lég községbe és Somorjára szervezünk kirándulásokat
 • A Roma Kisebbségi Önkormányzat minden évben megjutalmazza a jó tanulmányi eredményt elért tanulókat, pénz illetve könyvjutalomban részesíti őket
 • Minden évben egy hetet tölthetnek el a roma gyerekek a Vocational Academy Alapítvány jóvoltából a balatonszemesi üdülőben
 • Hagyományként minden évben megrendezzük a szüreti felvonulást, különböző programokkal színesítve és szüreti bállal
 • December elején mikulás ünnepséget szervezünk és mikuláscsomagot kapnak a gyermekek
 • A Város utcáit végigjárja a hintós mikulás és szaloncukrot oszt a gyermekeknek
 • Karácsonyra szintén ünnepséget szervezünk és ajándékként szaloncukrot és habcsókot kapnak azok a roma családok, akik kiskorú gyermeket nevelnek

Nagy érdeklődés és kezdeti sikerek hozták létre a Roma Családi Klubot. 2003. márciusában megalakult a Roma Ifjúsági Klub Kováts Zsuzsanna vezetésével, melynek célja, hogy elősegítse a Roma Kisebbség integrálódását a társadalomba.

Támogatóink:

Vocational Academy Alapítvány
Tét Város Önkormányzata
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulás
Munkaügyi Központ téti képviselete

Úgy gondoljuk, hogy az elért eredményeink annak a kölcsönösen nyitott és segítőkész együttműködésnek köszönhető, amelyekről beszámolónk is szólt, s amit ezúton is köszönünk mindenkinek.

 Bizottságok
 Előterjesztések
 Határozatok
 Jegyzőkönyvek
 Képviselő-testület
 Nemzetiségi önkormányzat
 Rendeletek
 Hatályos rendeletek
 Szerződések
 Közbeszerzések
 Települési tervek
 Helyi esélyegyenlőség
 Hirdetmenyek
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár