E-Közigazgatás
 
 
Pokvár kastély
Tét egy része Poknak hivatott, és itt a család Szent István vértanú tiszteletére monostort alapított 1251-ben. A monostor egy domboldalon, azon a helyen állott, amelyet a hagyomány tévesen a mai napig Pokvárnak nevez. Pokvár várként nem, csak monostorként létezett.
 

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Projekt megnevezése: Külterületi utak felújítása és a karbantartáshoz szükséges gépek beszerzése Téten

Projekt azonosítószáma: 1826283468

A pályázati felhívás címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

A pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 93.766.102,- Ft

A finanszírozás típusa: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

A támogatás mértéke: 90 %

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.04.27.

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében Tét város külterületén, a 06 és a 0667 hrsz. alatt található, összesen 4683 m hosszú földút murva burkolatának építése valósult meg. A beruházás során 3,5 m forgalmi sáv szélességű zúzottkő burkolat, és mindkét oldalon 1 m széles föld padka került kialakításra. A folyamatos közlekedés bizosításához a teljes útszakaszon kitérők létesítésére került sor, ezeken a helyeken 20 m hosszú szakaszon a járható felület szélességét 6 m-re növeltük. A kivitelezési munkák során az út nyomvonalában a termőföld réteget eltávolíttattuk, a földmunkák (töltés, bevágás) elvégzését követően a talajt a szükséges tömörségi fokra tömörítettük. Az így kapott alapra 20 cm vastagságban M56 és 10 cm vastagságban M22 mechanikai stabilizációs rétegeket helyeztünk el. A fejlesztés keretében az út egyik oldalán szikkasztó árkot alakítottunk ki.

A fejlesztés elsődleges célja volt, hogy a lakosok és gazdasági célú vállalkozások számára az ingatlanjaiknak, földjeiknek és telephelyeiknek megközelítését biztosítani tudjuk. A külterületi útszakasz felújításával hozzájárultunk a fenti célok eléréséhez.

A projekt befejezési dátuma: 2021. 01. 11.