E-Közigazgatás
 
 
Kisfaludy mellszobra
Jó módú és művelt középnemesi családból származott, legidősebb bátyja, Kisfaludy Sándor (Himfy-dalok) szintén költőként ismert. Kisfaludy Károly 1788. február 5-én a Győr megyei Téten látta meg a napvilágot, nyolcadik és egyben utolsó gyermekként - születésével anyja halálát okozva.
 

Projekt megnevezése:

Leromlott városi területek rehabilitációja TétenProjekt azonosító száma:

TOP-4.3.1-16-GM1-2019-00001Kedvezményezett:

Tét Város ÖnkormányzataAz Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

265 968 597 FtA finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési AlapA projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2021. április 29.A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2023. december 10.

Projekt bemutatása

Tét Város Önkormányzata a leromlott városi területek rehabilitációjára több mint 265 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.


A 265,97 millió forintos európai uniós támogatásnak köszönhetően a város két szegregációval veszélyeztetett területének fejlesztése valósult meg, mely elősegíti az élhető és biztonságos városi környezet kialakulását.

A támogatásnak köszönhetően többek között felújításra került a Bartók Béla utca, valamint az Üreghegyen felszámolásra került az illegális hulladéklerakó. A munkálatok során a Bartók Béla utca 57-es házszámtól kezdődően a Bartók Béla utca 115-ös házszámig a kapubehajtók, járdák és a csapadékvízelvezető árkok teljes egészében felújításra kerültek. A Kodály Zoltán utca – Bartók Béla utca kereszteződéstől kezdődően egy szakaszon pedig kapubehajtók, járda és csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésével kapcsolatos kivitelezési feladatok is elkészültek.

Az Ürgehegyen a 4465, 4562, 4609, 4623, 4623/5, 4625, 4687, 4765 és 4820/01 hrsz. alatt található illegális hulladéklerakón található hulladék elszállításra került.

A közbiztonság növelése érdekében a Kodály Zoltán utca - Bartók Béla utca (57-115) kereszteződésétől kezdődően térfigyelő kamerák kerültek elhelyezésre.

A beruházás során három szociális bérlakás is kialakításra került, melyek szintén a pályázat keretében beszerzett bútorokkal egészültek ki, továbbá egy darab bútorzattal ellátott szolgálati bérlakás is kiépítésre került, mely egy közösségi térrel bővült.

A szolgálati lakás közösségi térrel való bővítésének köszönhetően létrejött egy olyan közösségi helyiség, ami a hátrányos helyzetű lakosok munka világába való visszavezetését vagy annak előkészítését szolgálja a jövőben.Tét Város Önkormányzatának kiemelt és hosszú távú célja a település értékmegóvása, továbbá, hogy a hátrányban élők ellátórendszere fejlődjön és javuljon a környezeti állapot. A célok elérését nagyban segíti ezen leromlott városi terület rehabilitációja is.Bartók B. utca járda és kapubehajtók
Győri u. 12. Szociális bérlakás kialakítása
Győri u. 131. Szolgálati bérlakás kialakítása
Győri u. 133. Szociális bérlakás kialakítása (II. lakás)
Győri u. 133. Szociális bérlakás kialakítása (III. lakás)
Illegális hulladéklerakó felszámolása
Kamerarendszer