E-Közigazgatás
 
 
Iskola főépülete
Az iskola 21 tanteremmel, 1 tornateremmel, 1 tornaszobával és 1 szabadtéri kézilabdapályával, konyhával, étkezővel, iskolai könyvtárral rendelkezik. 18 tanulócsoportban történik a tanítás, az oktatás 100%-os szakos ellátottságú.
 

Projekt megnevezése:

Leromlott városi területek rehabilitációja TétenProjekt azonosító száma:

TOP-4.3.1-16-GM1-2019-00001Kedvezményezett:

Tét Város ÖnkormányzataAz Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

265 968 597 FtA finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési AlapA projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2021. április 29.A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2023. december 10.

Projekt bemutatása

Tét Város Önkormányzata a leromlott városi területek rehabilitációjára több mint 265 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.


Város Önkormányzatának célja, hogy a 265,97 millió forintos európai uniós támogatásnak köszönhetően a város két szegregációval veszélyeztetett területének fejlesztése megvalósuljon, mely elősegíti az élhető, biztonságos városi környezet kialakulását.

A támogatásnak köszönhetően többek között felújításra kerül a Bartók Béla utca, valamint az Üreghegyen felszámolásra kerül az illegális hulladéklerakó. A beruházás keretében a Bartók Béla utcában az önkormányzati tulajdonú bel- és csapadékvíz-elvezetés rendszerének felújítása, kiépítése, továbbá a meglévő járdák felújítása, kialakítása valósul meg. A közbiztonság növelése érdekében ezen területen térfigyelő kamerák kerülnek elhelyezésre.

A beruházás során egy darab bútorzattal ellátott szolgálati bérlakás kerül kiépítésre, melyet közösségi térrel bővítenek, továbbá három szociális bérlakás is kialakításra kerül, amely szintén a pályázat keretében beszerzett bútorokkal egészül ki.

Tét Város Önkormányzatának kiemelt célja, a település értékmegóvása, továbbá, hogy a hátrányban élők ellátórendszere fejlődjön és javuljon a környezeti állapot.

A szolgálati lakás közösségi térrel való bővítésének eredménye, hogy létrejön egy olyan közösségi helyiség, ami a hátrányos helyzetű lakosok munka világába való visszavezetését vagy annak előkészítését szolgálja a jövőben.

Ürgehegy 4465, 4562, 4609, 4623, 4623/5, 4625, 4687, 4765, 4820/01 hrsz. alatt található illegális hulladéklerakón található hulladék összegyűjtése, elszállítása megkezdődött.

A projekt keretében a 9100 Tét, Kodály Z. utca - Bartók B. utca (57-115) kereszteződésétől kezdődően térfigyelő kamerarendszer kiépítése valósul meg.A Bartók Béla utca felújításával megbízott kivitelezői cég a munkaterületet 2022. szeptember közepén átvette, igy a felújítási munkálatok megkezdődtek.

A felújítás során a Bartók B. utca 57-es házszámtól kezdődően a Bartók B. utca 115-ös házszámig a kapubehajtók, járdák és a csapadékvízelvezető árkok teljes egészében felújításra kerülnek. A Kodály Z. utca – Bartók B. utca kereszteződéstől kezdődően egy szakaszon kapubehajtók, járda és csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítésével kapcsolatos kivitelezési feladatok.