E-Közigazgatás
 
 
Evangélikus templom
A barokk stílusú templom ma is eredeti szépségében áll, egyike azon kevés épületnek, mely a régi Tétből megmaradt. A karzatán lévo felirat Mária Terézia kegyességét hirdeti, eredeti padsorának elején a Zmeskál család címere látható, amelyben a szarvasmarha a gazdálkodásra, a nyereg illetve sisak a katonai erényekre utal.
 

Projekt megnevezése: Fenntartható Közlekedésfejlesztés Téten

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00004

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 181 457 015 Ft

A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. július 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018. december 31.

Projekt bemutatása:

Tét Város Önkormányzata a város kerékpárút hálózatának fejlesztésére több mint 130 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

Tét Város településközpontjában található közszolgáltatások és a település szélén, lakóterületen található foglalkoztató elérhetősége erősen korlátozott, balesetveszélyes, ezért a projekt keretében Tét város közlekedési úthálózatának kerékpáros-baráttá alakítása valósul meg. Tét Város Önkormányzatának célja, hogy a 181,5 millió forintos Európai Uniós támogatásnak köszönhetően a város belterületén a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő közlekedésfejlesztési intézkedés megvalósuljon, mely elősegíti az élhető, biztonságos városi környezet kialakulását.

A települést a 83-as számú főút kettészeli, azon jelenleg a kerékpáros közlekedés önálló felületen nem biztosított. A település keleti oldalán lévő településrészből a nyugati oldali településközpont kerékpárral a 83-as számú főút használatával érhető csak el.

A beruházás országos közút átkelési szakaszának egy funkcionális részét érinti a településen, emellett közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítási és akadálymentesítési intézkedések és a megvalósításhoz szükséges infrastrukturális munkákat tartalmaz.

A problémák megoldására a pályázat keretében a 83. sz. főút Fő utca – Gyömörei utca közötti szakaszon az alábbi megoldások tervezettek:

  • a tervezett útszakasz teljes hosszában egy a közúti forgalomtól leválasztott gyalog- és kerékpárút kialakítása,
  • a gyalog- és kerékpárút mellett a 83-as főút bal oldalán párhuzamos állású parkoló állások kialakítása,
  • a gyalog- és kerékpárút biztonságos átvezetése a 83-as főúton keresztül a Gyömörei utcai csomópontban

A Fő utca esetében az alábbi megoldások tervezettek:
  • az útszakasz teljes hosszában egy a közúti forgalomtól leválasztott gyalogkerékpárút kialakítása,
  • a gyalog- és kerékpárút mellett a 8417 számú közút jobb oldalán merőleges és párhuzamos állású parkoló állások kialakítása,
  • parkoló állások kialakítása a kerékpárút által nem érintett szakaszon,
  • a gyalog- és kerékpárút biztonságos átvezetése a 8417-es összekötő úton keresztül az átvezető úton, a Debrecen utcai csomópontban, illetve a végszelvényben a Sokoró Ipari üzemhez,
  • a meglévő buszmegállók kiépítése buszmegálló öbölbe, illetve a leszálláshoz szükséges peronok kialakítása

A több mint 181 millió forintos Európai Uniós támogatásnak köszönhetően a városon belüli biztonságos kerékpárút kialakítása hozzájárul a levegőszennyezés és zajterhelés csökkenéséhez, a fenntartható közlekedési módot választó lakosok részarányának növeléséhez. A szén-dioxid kibocsátás csökkenése hozzájárul a környezetszennyezés mértékének csökkentéséhez, a klímavédelemhez és az egészségesebb környezethez.

Tét Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a beruházás valamennyi közlekedő számára biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket.

A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, az önkormányzat 2018. május 22-én vállalkozási szerződést kötött a közbeszerzési eljáráson kiválasztott vállalkozóval.

 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár