E-Közigazgatás
 
 
Kisfaludy Károly mellszobra
Jó módú és művelt középnemesi családból származott, legidősebb bátyja, Kisfaludy Sándor (Himfy-dalok) szintén költőként ismert. Kisfaludy Károly 1788. február 5-én a Győr megyei Téten látta meg a napvilágot, nyolcadik és egyben utolsó gyermekként - születésével anyja halálát okozva.
 

Projekt megnevezése: Fenntartható Közlekedésfejlesztés Téten

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00004

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 181 457 015 Ft

A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. július 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2019. szeptember 30.

Projekt bemutatása:

Tét Város Önkormányzata a város kerékpárút hálózatának fejlesztésére több mint 130 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

Tét Város településközpontjában található közszolgáltatások és a település szélén, lakóterületen található foglalkoztató elérhetősége erősen korlátozott, balesetveszélyes, ezért a projekt keretében Tét város közlekedési úthálózatának kerékpáros-baráttá alakítása valósul meg. Tét Város Önkormányzatának célja, hogy a 181,5 millió forintos Európai Uniós támogatásnak köszönhetően a város belterületén a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő közlekedésfejlesztési intézkedés megvalósuljon, mely elősegíti az élhető, biztonságos városi környezet kialakulását.

A települést a 83-as számú főút kettészeli, azon jelenleg a kerékpáros közlekedés önálló felületen nem biztosított. A település keleti oldalán lévő településrészből a nyugati oldali településközpont kerékpárral a 83-as számú főút használatával érhető csak el.

A beruházás országos közút átkelési szakaszának egy funkcionális részét érinti a településen, emellett közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítási és akadálymentesítési intézkedések és a megvalósításhoz szükséges infrastrukturális munkákat tartalmaz.

A problémák megoldására a pályázat keretében a 83. sz. főút Fő utca – Gyömörei utca közötti szakaszon az alábbi megoldások tervezettek:

 • a tervezett útszakasz teljes hosszában egy a közúti forgalomtól leválasztott gyalog- és kerékpárút kialakítása,
 • a gyalog- és kerékpárút mellett a 83-as főút bal oldalán párhuzamos állású parkoló állások kialakítása,
 • a gyalog- és kerékpárút biztonságos átvezetése a 83-as főúton keresztül a Gyömörei utcai csomópontban

A Fő utca esetében az alábbi megoldások tervezettek:
 • az útszakasz teljes hosszában egy a közúti forgalomtól leválasztott gyalogkerékpárút kialakítása,
 • a gyalog- és kerékpárút mellett a 8417 számú közút jobb oldalán merőleges és párhuzamos állású parkoló állások kialakítása,
 • parkoló állások kialakítása a kerékpárút által nem érintett szakaszon,
 • a gyalog- és kerékpárút biztonságos átvezetése a 8417-es összekötő úton keresztül az átvezető úton, a Debrecen utcai csomópontban, illetve a végszelvényben a Sokoró Ipari üzemhez,
 • a meglévő buszmegállók kiépítése buszmegálló öbölbe, illetve a leszálláshoz szükséges peronok kialakítása

A több mint 181 millió forintos Európai Uniós támogatásnak köszönhetően a városon belüli biztonságos kerékpárút kialakítása hozzájárul a levegőszennyezés és zajterhelés csökkenéséhez, a fenntartható közlekedési módot választó lakosok részarányának növeléséhez. A szén-dioxid kibocsátás csökkenése hozzájárul a környezetszennyezés mértékének csökkentéséhez, a klímavédelemhez és az egészségesebb környezethez.

Tét Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a beruházás valamennyi közlekedő számára biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket.

A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, az önkormányzat 2018. május 22-én vállalkozási szerződést kötött a közbeszerzési eljáráson kiválasztott vállalkozóval.

 • 2018. október 31-én a kivitelezési munkálatok elérték a 25%-os készültséget.

Az eddig elvégzett munkák:

 • A kivitelezés a terv szerinti fa kivágásokkal, cserje irtásokkal és a zöld felületi gyepnyeséssel kezdődött. A burkolat nyomvonalának kitűzése után a bontási és földmunkákkal folytatódott az építés. A bontási, irtási földmunkák 75%-ban elkészültek.
 • A humuszolás, tükörképzés, fagyvédő rétegterítése és a burkolat alap (ctk-T2) folyamatos.
 • A 83. sz. főút melletti járda és annak szegélyépítése 100%-ban elkészült. A kerékpárút építése folyamatban, 50% alap réteg elkészült, az útpálya bontása és a szegély építése folyamatban.
 • 0+500 km – 1+093,16 km szelvények között a burkolati alapréteg és az egyoldali szegélyezés elkészült.
 • Az elektromos tartó vezetékek kiváltása elkészült, közvilágítás építése folyamatban.

A kivitelezési munkálatok 2019. április 05-én elérték az 50%-os készültséget.

Elvégzett munkálatok:

 • A terv szerinti fa kivágások, cserje irtások és a zöld felületi gyepnyeséssel kezdődött a kivitelezési feladat. A burkolat nyomvonalának kitűzése után a bontási és földmunkákkal folytatódott az építés. A bontás, irtási földmunkák 75%-ban elkészültek.
 • Humuszolás, tükörképzés, fagyvédő rétegépítése, burkolat alap (CKt-T2) folyamatos.
 • Elektromos tartóvezetékek kiváltása elkészült, közvilágítás építése nem készült még el.
 • Buszöböl, leszálló sziget betonozása elkészült.
 • Szegélyépítés közel 75%-os állapotban van.
 • Járda térkő burkolat építése a Fő utcában 90%-os, a Győri úton 100%-ban elkészült.
 • Csapadékcsatorna a teljes szakaszon gerinc vonatkozásában 80%-ban kiépült, a befogadónál a keretelem meghosszabbítás elkészült.

A kivitelezési munkálatok 2019. május 17-én elérték a 75%-os készültséget.

2019. június 14-én a beruházás készültségi foka elérte a 100%-ot, megtörtént a műszaki átadás-átvétel.

2019. szeptember 30-án megtörtént a projekt fizikai befejezése.

 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 ZP-1-2021 Pályázat
 Társadalmi együttműködés erősítése
 Leromlott városi területek rehabilitációja
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten-RRF-1.1.2-21-2022-00076
 Élhető település fejlesztés
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár