E-Közigazgatás
 
 
Díszkút
 

Projekt megnevezése: Fenntartható Közlekedésfejlesztés Téten

Projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00004

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 181 457 015 Ft

A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. július 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2019. szeptember 30.

Projekt bemutatása:

Tét Város Önkormányzata a város kerékpárút hálózatának fejlesztésére több mint 130 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

Tét Város településközpontjában található közszolgáltatások és a település szélén, lakóterületen található foglalkoztató elérhetősége erősen korlátozott, balesetveszélyes, ezért a projekt keretében Tét város közlekedési úthálózatának kerékpáros-baráttá alakítása valósul meg. Tét Város Önkormányzatának célja, hogy a 181,5 millió forintos Európai Uniós támogatásnak köszönhetően a város belterületén a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő közlekedésfejlesztési intézkedés megvalósuljon, mely elősegíti az élhető, biztonságos városi környezet kialakulását.

A települést a 83-as számú főút kettészeli, azon jelenleg a kerékpáros közlekedés önálló felületen nem biztosított. A település keleti oldalán lévő településrészből a nyugati oldali településközpont kerékpárral a 83-as számú főút használatával érhető csak el.

A beruházás országos közút átkelési szakaszának egy funkcionális részét érinti a településen, emellett közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítási és akadálymentesítési intézkedések és a megvalósításhoz szükséges infrastrukturális munkákat tartalmaz.

A problémák megoldására a pályázat keretében a 83. sz. főút Fő utca – Gyömörei utca közötti szakaszon az alábbi megoldások tervezettek:

 • a tervezett útszakasz teljes hosszában egy a közúti forgalomtól leválasztott gyalog- és kerékpárút kialakítása,
 • a gyalog- és kerékpárút mellett a 83-as főút bal oldalán párhuzamos állású parkoló állások kialakítása,
 • a gyalog- és kerékpárút biztonságos átvezetése a 83-as főúton keresztül a Gyömörei utcai csomópontban

A Fő utca esetében az alábbi megoldások tervezettek:
 • az útszakasz teljes hosszában egy a közúti forgalomtól leválasztott gyalogkerékpárút kialakítása,
 • a gyalog- és kerékpárút mellett a 8417 számú közút jobb oldalán merőleges és párhuzamos állású parkoló állások kialakítása,
 • parkoló állások kialakítása a kerékpárút által nem érintett szakaszon,
 • a gyalog- és kerékpárút biztonságos átvezetése a 8417-es összekötő úton keresztül az átvezető úton, a Debrecen utcai csomópontban, illetve a végszelvényben a Sokoró Ipari üzemhez,
 • a meglévő buszmegállók kiépítése buszmegálló öbölbe, illetve a leszálláshoz szükséges peronok kialakítása

A több mint 181 millió forintos Európai Uniós támogatásnak köszönhetően a városon belüli biztonságos kerékpárút kialakítása hozzájárul a levegőszennyezés és zajterhelés csökkenéséhez, a fenntartható közlekedési módot választó lakosok részarányának növeléséhez. A szén-dioxid kibocsátás csökkenése hozzájárul a környezetszennyezés mértékének csökkentéséhez, a klímavédelemhez és az egészségesebb környezethez.

Tét Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a beruházás valamennyi közlekedő számára biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket.

A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, az önkormányzat 2018. május 22-én vállalkozási szerződést kötött a közbeszerzési eljáráson kiválasztott vállalkozóval.

 • 2018. október 31-én a kivitelezési munkálatok elérték a 25%-os készültséget.

Az eddig elvégzett munkák:

 • A kivitelezés a terv szerinti fa kivágásokkal, cserje irtásokkal és a zöld felületi gyepnyeséssel kezdődött. A burkolat nyomvonalának kitűzése után a bontási és földmunkákkal folytatódott az építés. A bontási, irtási földmunkák 75%-ban elkészültek.
 • A humuszolás, tükörképzés, fagyvédő rétegterítése és a burkolat alap (ctk-T2) folyamatos.
 • A 83. sz. főút melletti járda és annak szegélyépítése 100%-ban elkészült. A kerékpárút építése folyamatban, 50% alap réteg elkészült, az útpálya bontása és a szegély építése folyamatban.
 • 0+500 km – 1+093,16 km szelvények között a burkolati alapréteg és az egyoldali szegélyezés elkészült.
 • Az elektromos tartó vezetékek kiváltása elkészült, közvilágítás építése folyamatban.

A kivitelezési munkálatok 2019. április 05-én elérték az 50%-os készültséget.

Elvégzett munkálatok:

 • A terv szerinti fa kivágások, cserje irtások és a zöld felületi gyepnyeséssel kezdődött a kivitelezési feladat. A burkolat nyomvonalának kitűzése után a bontási és földmunkákkal folytatódott az építés. A bontás, irtási földmunkák 75%-ban elkészültek.
 • Humuszolás, tükörképzés, fagyvédő rétegépítése, burkolat alap (CKt-T2) folyamatos.
 • Elektromos tartóvezetékek kiváltása elkészült, közvilágítás építése nem készült még el.
 • Buszöböl, leszálló sziget betonozása elkészült.
 • Szegélyépítés közel 75%-os állapotban van.
 • Járda térkő burkolat építése a Fő utcában 90%-os, a Győri úton 100%-ban elkészült.
 • Csapadékcsatorna a teljes szakaszon gerinc vonatkozásában 80%-ban kiépült, a befogadónál a keretelem meghosszabbítás elkészült.

A kivitelezési munkálatok 2019. május 17-én elérték a 75%-os készültséget.

2019. június 14-én a beruházás készültségi foka elérte a 100%-ot, megtörtént a műszaki átadás-átvétel.

2019. szeptember 30-án megtörtént a projekt fizikai befejezése.

 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 ZP-1-2021 Pályázat
 Társadalmi együttműködés erősítése
 Leromlott városi területek rehabilitációja
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár