E-Közigazgatás
 
 
Pokvár kastély
Tét egy része Poknak hivatott, és itt a család Szent István vértanú tiszteletére monostort alapított 1251-ben. A monostor egy domboldalon, azon a helyen állott, amelyet a hagyomány tévesen a mai napig Pokvárnak nevez. Pokvár várként nem, csak monostorként létezett.
 

Projekt megnevezése: Téti Járási Család és Gyermekjóléti Központ kialakítása

Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00010

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 66 996 310 Ft

A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. augusztus 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018. szeptember 1.

Projekt bemutatása:

Tét Város Önkormányzata a Téti Járási Család és Gyermekjóléti Központ kialakítására több mint 66 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a Szociális Intézménnyel egy épületben a Kistérségi Irodaházban üzemel. Az épületen belüli bővülésre nincs lehetőség a hely szűke miatt, így Tét Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa jelen beruházás keretében a Fő utca 94. szám alatt található épület bővítését tervezi. A bővítés keretében a jelenlegi épülethez való hozzáépítéssel egy önálló, közművekkel rendelkező épület kerül felépítésre, melynek eredményeként irodák, étkező-teakonyha, rendezvényterem és váróterem kerül kialakításra a megfelelő szociális helyiségekkel együtt.

Az 66,99 millió forintos Európai Uniós beruházásnak köszönhetően nagyobb közösségi tér alakul ki a rászorulók számára, a munkavállalók pedig megfelelő körülményeket biztosító irodákban tudják végezni felelősségteljes munkájukat. Az épület teljes körűen akadálymentesítésre kerül.

Tét Város Önkormányzatának célja, hogy a fejlesztés eredményeként a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat tevékenységeit már önállóan, megfelelő minőségben és megfelelő környezetben tudja a jövőben ellátni, továbbá az önállósodás eredményeként a Szociális Intézmény üzemelésének is újra megfelelő körülmények biztosíthatóak.

A beruházás eredményeként az alapszolgáltatások/család- és gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulni fognak. A pályázat céljai hozzájárulnak a Téti Járásban az élhető települések létrehozásához, ezen belül a település-infrastruktúra minőségének javítása, a közszolgáltatások intézményi feltételeinek erősítése célhoz.

  • 2018. május 31-én a kivitelezés elérte az 50%-os készültségi fokot.

  • 2018. július 11-én a kivitelezés elérte az 75%-os készültségi fokot.

  • 2018.07.31-én a kivitelezési munkálatok elérték a 100%-os készültséget. Megtörtént a műszaki átadás-átvétel.

  • 2018.12.31-én megtörtént a projekt fizikai befejezése.

 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 ZP-1-2021 Pályázat
 Társadalmi együttműködés erősítése
 Leromlott városi területek rehabilitációja
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten-RRF-1.1.2-21-2022-00076
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár