E-Közigazgatás
 
 
Millenáris kereszt
 

Projekt megnevezése: Téti Járási Család és Gyermekjóléti Központ kialakítása

Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-GM1-2016-00010

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 66 996 310 Ft

A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. augusztus 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2018. szeptember 1.

Projekt bemutatása:

Tét Város Önkormányzata a Téti Járási Család és Gyermekjóléti Központ kialakítására több mint 66 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a Szociális Intézménnyel egy épületben a Kistérségi Irodaházban üzemel. Az épületen belüli bővülésre nincs lehetőség a hely szűke miatt, így Tét Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa jelen beruházás keretében a Fő utca 94. szám alatt található épület bővítését tervezi. A bővítés keretében a jelenlegi épülethez való hozzáépítéssel egy önálló, közművekkel rendelkező épület kerül felépítésre, melynek eredményeként irodák, étkező-teakonyha, rendezvényterem és váróterem kerül kialakításra a megfelelő szociális helyiségekkel együtt.

Az 66,99 millió forintos Európai Uniós beruházásnak köszönhetően nagyobb közösségi tér alakul ki a rászorulók számára, a munkavállalók pedig megfelelő körülményeket biztosító irodákban tudják végezni felelősségteljes munkájukat. Az épület teljes körűen akadálymentesítésre kerül.

Tét Város Önkormányzatának célja, hogy a fejlesztés eredményeként a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat tevékenységeit már önállóan, megfelelő minőségben és megfelelő környezetben tudja a jövőben ellátni, továbbá az önállósodás eredményeként a Szociális Intézmény üzemelésének is újra megfelelő körülmények biztosíthatóak.

A beruházás eredményeként az alapszolgáltatások/család- és gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulni fognak. A pályázat céljai hozzájárulnak a Téti Járásban az élhető települések létrehozásához, ezen belül a település-infrastruktúra minőségének javítása, a közszolgáltatások intézményi feltételeinek erősítése célhoz.

  • 2018. május 31-én a kivitelezés elérte az 50%-os készültségi fokot.

  • 2018. július 11-én a kivitelezés elérte az 75%-os készültségi fokot.

  • 2018.07.31-én a kivitelezési munkálatok elérték a 100%-os készültséget. Megtörtént a műszaki átadás-átvétel.

  • 2018.12.31-én megtörtént a projekt fizikai befejezése.

 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 ZP-1-2021 Pályázat
 Társadalmi együttműködés erősítése
 Leromlott városi területek rehabilitációja
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár