Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 105/2004. (VII. 27.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Tét Város Polgármesteri Hivatal épületének (Tét, Fő u. 88.) felújítása, átalakítása.

A megalapozó döntés kelte:

2004. VII. 27.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét Fő u. 88. sz. alatti polgármesteri hivatal épület felújítása, átalakítása.

A szerződés értéke:

bruttó 7 671 201 Ft, azaz hétmillió-hatszázhetvenegyezer-kétszázegy forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Téti Építőipari és Szolgáltató Szövetkezet


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 107/2004. (VII. 27.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácshoz területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról, 74/2004. (V.25.) Kt. határozat.

A megalapozó döntés kelte:

2004. VII. 27.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

2004. évben: Tét, Kodály Zoltán u. útburkolat felújítás

2005. évben: Tét, Kodály Zoltán u. II. ütem és Debrecen u. I. ütem útburkolat felújítása.

2006. évben: Debrecen u. II. ütem és Debrecen u. III. ütem útburkolat felújítása.

A szerződés értéke:

2004. év: 8 825 000 Ft, azaz nyolcmillió-nyolcszázhuszonötezer

2005. év: 4 412 000 Ft, azaz négymillió-négyszáztizenkétezer

2006. év: 9 200 000 Ft, azaz kilencmillió-kétszázezer

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang Szolg Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 150/2004. (X. 27.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott döntés, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

A megalapozó döntés kelte:

2004. X. 27.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés

A szerződés tárgya:

Tét - Szentkút, hrsz.: 1859 2344 m2 beépítetlen területű ingatlan értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 800 000 Ft, azaz ötmillió-nyolcszáz forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Borbély Tamás


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 118/2005. (VI. 11.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott döntés, önkormányzati tulajdon (járda) felújítása.

A megalapozó döntés kelte:

2005. VI. 11.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Fő u. járdaburkolat felújítás.

A szerződés értéke:

Bruttó 8 923 819 Ft, azaz nyolcmillió-kilencszázhuszonháromezer-nyolcszáztizenkilenc forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - KÁMA 21 Építőipari Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 134/2005. (VII. 19.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácshoz területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról, 83/2005. (V. 04.) Kt. határozat.

A megalapozó döntés kelte:

2005. VII. 19..

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

2005. évben: Tét, Zrínyi u. útburkolat felújítás I. ütem

2006. évben: Tét, Zrínyi u. útburkolat felújítás II. ütem.

2007. évben: Tét, Zrínyi u. útburkolat felújítás III. ütem.

A szerződés értéke:

2005. év: 5 874 413, azaz ötmillió-nyolcszázhetvennégyezer-négyszáztizenhárom forint

2006. év: 980 000 Ft, azaz kilencszáznyolcvanezer forint

2007. év: 8 125 000 Ft, azaz nyolcmillió-százhuszonötezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang Szolg Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 30/2006. (III. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Tét, biogáz-projekt pályázat benyújtása.

A megalapozó döntés kelte:

2006. III. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Projekt menedzser teendők ellátása szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, biogáz projekt pályázat benyújtásához szükséges projekt-menedzseri feladatok elvégzése.

A szerződés értéke:

Bruttó 8 856 000 Ft, azaz nyolcmillió-nyolcszázötvenhatezer

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - PlasTrade Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 31/2006. (III. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Tét, biogáz-projekt pályázat benyújtása.

A megalapozó döntés kelte:

2006. III. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Konferenciaszervezési feladatok ellátására szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, biogáz projekt pályázat benyújtásához szükséges konferenciaszervezési feladatok elvégzése.

A szerződés értéke:

Bruttó 7 176 000 Ft, azaz hétmillió-százhetvenhatezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - MILROL Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 55/2006. (IV. 13.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott döntés, önkormányzati tulajdon (Tét, Győri u. 61/A/B/C) épület felújítása.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IV. 13.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 61/A/B/C épület homlokzatának hőszigetelési munkáinak elvégzése.

A szerződés értéke:

Bruttó 4 722 947 Ft, azaz négymillió-hétszázhuszonkettőezer-kilencszáznegyvenhét forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - ÉP-LAK Generál Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 56/2006. (IV. 13.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott döntés, önkormányzati tulajdon (Tét, Győri u. 61/A/B/C) épület felújítása.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IV. 13.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 61/A/B/C épület tetőfedés- és bádogos munkáinak elvégzése.

A szerződés értéke:

Bruttó 3 387 961 Ft, azaz hárommillió-háromszáznyolcvanhétezer-kilencszázhatvanegy forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - ÉP-LAK Generál Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 57/2006. (IV. 13.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott döntés, önkormányzati tulajdon (Tét, Győri u. 61/A/B/C) épület felújítása.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IV. 13.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 61/A/B/C épület, Téti Kistérségi Rendőrállomás épületet előtti terület burkolat építése, parkoló kialakítása, vízelvezetés munkáinak elvégzése.

A szerződés értéke:

Bruttó 1 800 000 Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang-Szolg Kft.

br>

Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 65/2006. (IV. 25.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Tét, Debrecen u. 3. tornacsarnok épületének felújítására, lelátó építésére.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IV. 25.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Debrecen u. 3. sz. alatti tornacsarnok épület felújítása, bővítése, lelátó építése.

A szerződés értéke:

Bruttó 15 173 875 Ft, azaz tizenötmillió-százhetvenháromezer-nyolcszázhetvenöt forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - ÉP-LAK Generál Kft.

br>

Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 89/2006. (V. 30.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása a Tét, Dr. Kapuy M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelő akadálymentesítésére, valamint az orvosi rendelő és szolgálati lakás korszerűsítésére, 11/2006. (II. 02.) Kt. határozat.

A megalapozó döntés kelte:

2006. V. 30.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Dr. Kapuy M. u. 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítése, az orvosi rendelő és a szolgálati lakás korszerűsítése, felújításának kivitelezése.

A szerződés értéke:

Bruttó 9 978 416 Ft, azaz kilencmillió-kilencszázhetvennyolcezer-négyszáztizenhat forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - ÉP-LAK Generál Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 90/2006. (V. 30.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Tét, Bercsényi u. útfelújítási munkálataira, 8/2006. (II. 02.) Kt. határozat.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IV. 25.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Bercsényi u. útfelújítási munkáinak kivitelezése.

A szerződés értéke:

Bruttó 6 575 280 Ft, azaz hatmillió-ötszázhetvenötezer-kettőszáznyolcvan forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang Szolg. Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 91/2006. (V. 30.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Tét, Veres P. u. útfelújítási munkálataira, 10/2006. (II. 02.) Kt. határozat.

A megalapozó döntés kelte:

2006. V. 30.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Veres P. u. útfelújítási munkáinak kivitelezése.

A szerződés értéke:

Bruttó 13 666 113 Ft, azaz tizenhárommillió-hatszázhatvanhatezer-száztizenhárom forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang Szolg. Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 130/2006. (VIII. 17.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Biogáz erőmű környezeti hatástanulmány és megvalósíthatósági tanulmányra kiírt pályázat elbírálása. .

A megalapozó döntés kelte:

2006. VIII. 17.

A szerződés megnevezése (típusa):

Hatástanulmány és megvalósíthatósági tanulmány készítésére szerződés.

A szerződés tárgya:

Biogáz erőmű környezeti hatástanulmány és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

A szerződés értéke:

29 765 000 Ft + 20% ÁFA, azaz huszonkilencmillió-hétszázhatvanötezer forint + 20% ÁFA

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - DeKiss Első Osztrák-Magyar Mérnöki Iroda Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 141/2006. (IX. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben Képviselő-testületi döntés, a Tét, Győri u. 11. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IX. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 11. hrsz.: 783/A/1. alatti ingatlan értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 796 000 Ft, azaz ötmillió-hétszázkilencvenhatezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Szabó Hajnalka


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 143/2006. (IX. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben Képviselő-testületi döntés, a Tét, Győri u. 12. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IX. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 12. hrsz.: 759/7/A/5. alatti lakás értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 100 000 Ft, azaz ötmillió-egyszázezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Novák Miklós és Novákné Rádi Mária


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 144/2006. (IX. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben Képviselő-testületi döntés, a Tét, Győri u. 12. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.

A megalapozó döntés kelte:

2006. IX. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 12. hrsz.: 759/7/A/2. alatti lakás értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 468 760 Ft, azaz ötmillió-négyszázhatvannyolcezer-hétszázhatvan forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Vámosi Csabáné


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 169/2006. (XI. 16.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben Képviselő-testületi döntés, a Tét, Győri u. 12. sz. fsz. 1. alatti ingatlan értékesítéséről.

A megalapozó döntés kelte:

2006. XI. 16.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 12. hrsz.: 759/7/A/1. alatti lakás értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 143 700 Ft, azaz ötmillió-száznegyvenháromezer-hétszáz forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Papp Rudolf Péter


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 39/2007. (IV. 12.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben Képviselő-testületi döntés, a Tét, Győri u. 11/A.. sz. alatti ingatlan értékesítéséről.

A megalapozó döntés kelte:

2007. IV. 12.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Győri u. 11/A. hrsz.: 783/A/1. alatti lakás értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 6 300 000 Ft, azaz hatmillió-háromszázezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Fejes Andrea


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 106/2007. (VII. 03.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Bartók B. u. II. szakasz útfelújítási munkáira 42/2007. (IV.12.) Kt. határozat.

A megalapozó döntés kelte:

2007. VII. 03.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Bartók B. u. II. szakasz útfelújítási munkáinak kivitelezése

A szerződés értéke:

Bruttó 7 964 892 Ft, azaz hétmillió-kilencszázhatvannégyezer-nyolcszázkilencvenkettő forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Magyar Közút Kht.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 106/2007. (VII. 03.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Ki-köz. szakasz útfelújítási munkáira 41/2007. (IV. 12.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2007. VII. 03.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Kis-köz útfelújítási munkáinak kivitelezése

A szerződés értéke:

Bruttó 5 707 440 Ft, azaz ötmillió-hétszázhétezer-négyszáznegyven forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Magyar Közút Kht.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 110/2007. (VII. 31.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott Képviselő-testületi döntés ingatlan értékesítéséről (Tét, belterület hrsz.: 1329).

A megalapozó döntés kelte:

2007. VII. 31.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés.

A szerződés tárgya:

Tét, Fő u. hrsz.: 1329, 850 m2 területű sütőüzem ingatlan értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 25 000 000 Ft, azaz huszonötmillió forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Pedró Pékség tulajdonosa Vajda Péter


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 144/2007. (IX. 25.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott Képviselő-testületi döntés ingatlan értékesítéséről (Tét, belterület hrsz.: 1225/7-1225/16)

A megalapozó döntés kelte:

2007. IX. 25.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés.

A szerződés tárgya:

Tét, Debrecen u. hrsz.: 1225/7, (1099 m2), 1225/8 (925 m2), 1225/9 (1205 m2), 1225/10 (1485 m2), 1225/11 (1762 m2), 12225/13 (2015 m2), 1225/14 (2197 m2), 1225/15 (1725m2), 1225/16 (1650 m2) építési telkek értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 18 000 000 Ft, azaz tizennyolcmillió forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Kismegyer_Delikát Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 204/2007. (XI. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Saját hatáskörben hozott Képviselő-testületi döntés ingatlan értékesítéséről (Tét, Kis u. 8.). 120/2007. (VII. 31.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2007. XI. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Ingatlan adásvételi szerződés.

A szerződés tárgya:

Tét, Kis u. 8. hrsz.: 95/2 családi lakóépület ingatlan értékesítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 980 000 Ft, azaz ötmillió-kilencszáznyolcvanezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Giczi Gyuláné


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 15/2008. (II. 14.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítéséről Tét városában. 53/2007. (IV.12.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2008. II. 14.

A szerződés megnevezése (típusa):

Téti Kistérségi Járóbeteg Szakrendelő építési engedélyezési tervdokumentáció készítésére szerződés.

A szerződés tárgya:

Tét, Fő u. 117. hrsz.: 195/1 alatti ingatlan bontási és építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére.

A szerződés értéke:

Bruttó 7 870 000 Ft, azaz hétmillió-nyolcszázhetvenezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - COMFORT Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 16/2008. (II. 14.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítéséről Tét városában. 53/2007. (IV.12.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2008. II. 14.

A szerződés megnevezése (típusa):

Téti Kistérségi Járóbeteg Szakrendelő Szalmai Programjának összeállítására szerződés.

A szerződés tárgya:

Tét, Fő u. 117. hrsz.: 195/1 ingatlanra tervezett Téti Kistérségi Járóbeteg Szakrendelő Szalmai Programjának összeállítása.

A szerződés értéke:

Bruttó7 800 000 Ft, azaz hétmillió-nyolcszázezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - MIB Consulting Bt.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 146/2008. (VIII. 28.)

A megalapozó döntés megnevezése:

A Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések Támogatása (TEKI) előirányzatra pályázat benyújtása. 93/2008. (IV. 29.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2008. VIII. 28.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Széchenyi u. járdaburkolat felújítás

A szerződés értéke:

Bruttó 9 393 960 Ft, azaz kilencmillió-háromszázkilencvenháromezer-kilencszázhatvan forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang Szolg Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 168/2008. (X. 08.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítéséről Tét városában. 53/2007. (IV.12.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2008. X. 08.

A szerződés megnevezése (típusa):

Megbízási szerződés

A szerződés tárgya:

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ pályázat benyújtásának megbízása, a szükséges benyújtandó pályázati dokumentumok elkészítése.

A szerződés értéke:

Bruttó 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - HHP Contact Tanácsadó Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 132/2009. (VII. 14.)

A megalapozó döntés megnevezése:

Pályázat benyújtása Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítéséről Tét városában. 53/2007. (IV.12.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2009. VII. 14.

A szerződés megnevezése (típusa):

Megbízási-tervezői szerződés

A szerződés tárgya:

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ pályázat benyújtásának megbízása, az engedélyezési tervek elkészítése.

A szerződés értéke:

28 000 000 Ft + ÁFA, azaz huszonnyolcmillió forint + ÁFA

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Fényjel Stúdió Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.

Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 190/2009. (IX. 15.)

A megalapozó döntés megnevezése:

A Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések Támogatása (TEKI) előirányzatra pályázat benyújtása. 97/2009. (V. 26.) Kt. határozat

A megalapozó döntés kelte:

2009. IX. 15.

A szerződés megnevezése (típusa):

Kivitelezői szerződés

A szerződés tárgya:

Tét, Debrecen utca járdaburkolat felújítása.

A szerződés értéke:

Bruttó 10 342 323 Ft, azaz tízmillió-háromszáznegyvenkétezer-háromszázhuszonhárom forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat - Lang Szolg Kft.


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 60/2011. (III. 30.)
A megalapozó döntés megnevezése:


Tét, Debrecen u. 1. szám alatti Óvoda épület bővítése egy csoportszobával és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel” című pályázatnál kivitelezési tevékenységre kiírt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása.


A megalapozó döntés kelte:

60/2011. (III. 30.)


A szerződés megnevezése (típusa):

Építési vállalkozói szerződés


A szerződés tárgya:


Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ Óvoda épület (9100 Tét Debrecen u. 3.) egy csoportszobával és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel történő bővítésére kivitelező megbízása.

A szerződés értéke:

nettó 19 874 464 Ft, azaz tizenkilencmillió – nyolcszázhetvennégyezer – négyszázhatvannégy forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.) – Téti Építőipari és Szolgáltató Kft. (9100 Tét, Fő u. 129.)Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093

Képviselő-testületi határozat szám: 100/2011. (V. 11.)


A megalapozó döntés megnevezése:


A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ pályázata a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére” című pályázatnál eszközbeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása.

A megalapozó döntés kelte:

100/2011. (V. 11.)

A szerződés megnevezése (típusa):

Szállítási szerződés


A szerződés tárgya:


Pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – a Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ pályázata a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére. (digitális táblák, digitális oktatócsomagok, személyi számítógépek)

Azonosító szám: TIOP – 1.1.1.-07/1-2008-0158

A szerződés értéke:

bruttó 27 596 750 Ft, azaz huszonhétmillió – ötszázkilencvenhatezer – hétszázötven forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.) – Konkoord Kft. (9023 Győr, Fehérvári u. 17/b.)
Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 131/2011. (VI. 29.)A megalapozó döntés megnevezése:


Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben” című pályázatnál közbeszerzés és projektmenedzser tevékenység elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása.


A megalapozó döntés kelte:

131/2011. (VI. 29.)

A szerződés megnevezése (típusa):

Vállalkozói szerződés (közbeszerzési és projektmenedzsment tevékenységek elvégzésére)


A szerződés tárgya:


Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben” című pályázatnál közbeszerzés és projektmenedzser tevékenység elvégzésére megbízás adása.

A szerződés értéke:

7 800 000 Ft+Áfa, azaz hétmillió - nyolcszázezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.) – HHP Contact Tanácsadó Kft. (9028 Győr, Szabadi u. 13/c II/5.)
Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 194/2011. (VIII. 31.)A megalapozó döntés megnevezése:


Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben” című pályázatnál a kiviteli tervek elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása.


A megalapozó döntés kelte:

194/2011. (VIII. 31.)

A szerződés megnevezése (típusa):

Vállalkozói szerződés (kivitelezési tervdokumentáció)


A szerződés tárgya:


Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben” című pályázatnál kiviteli terv készítésére megbízás adása.

A szerződés értéke:

bruttó 12 750 000 Ft, azaz tizenkettőmillió – hétszázötvenezer forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.) – RADIANS Kft. (1059 Budapest, Mester u. 5.)Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 46/2012. (IV. 04.)
A megalapozó döntés megnevezése:


Oktatási – nevelés környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.” számú projektnél kivitelezési tevékenységre kiírt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása.

A megalapozó döntés kelte:

46/2012. (IV. 04.)

A szerződés megnevezése (típusa):

Építési vállalkozói szerződés


A szerződés tárgya:


A téti Kisfaludy Károly ÁMK – Általános iskola bővítésének építőipari kivitelezési munkáinak elvégzése.

A téti Kisfaludy Károly ÁMK – Óvoda bővítésének és felújításának építőipari kivitelezési munkáinak elvégzése.

A szerződés értéke:

nettó 200 000 000 Ft, azaz kettőszázmillió forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.) – Normafa Residence Kft. (1074 Budapest, Huszár u. 6.)Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 124/2013. (VII.11.)
A megalapozó döntés megnevezése:


Oktatási – nevelés környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016.” számú projektnél kivitelezési tevékenységre kiírt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása.


A megalapozó döntés kelte:

46/2012. (IV. 04.)

A szerződés megnevezése (típusa):

Építési vállalkozói szerződésA szerződés tárgya:


A téti Kisfaludy Károly ÁMK – Általános iskola bővítésének építőipari kivitelezési munkáinak elvégzése.

A téti Kisfaludy Károly ÁMK – Óvoda bővítésének és felújításának építőipari kivitelezési munkáinak elvégzése.

A szerződés értéke:

nettó 152 235 441 Ft, azaz százötvenkettőmillió-kettőszázharmincötezer-négyszáznegyvenegy forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.) – Prím Építő Kft. (1083 Budapest, Illés u. 17. fszt. 2.)
Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 148/2013. (IX.5.)
A megalapozó döntés megnevezése:


A 9100 Tét, Debrecen u. 1. szám alatti Téti Kisfaludy Károly ÁMK Városi Bölcsőde rész felújítási, átalakítási kivitelezési munkáinak elvégzése.

A megalapozó döntés kelte:

148/2013. (IX.5.)

A szerződés megnevezése (típusa):

Építési vállalkozói szerződés


A szerződés tárgya:


A 9100 Tét, Debrecen u. 1. szám alatti Téti Kisfaludy Károly ÁMK Városi Bölcsőde rész felújítási, átalakítási kivitelezési munkáinak elvégzése.

A szerződés értéke:

nettó 7 491 933 Ft, azaz hétmillió-négyszázkilencvenegyezer-kilencszázharminchárom forint

A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.) – Prím Építő Kft. (1083 Budapest, Illés u. 17. fszt. 2.)


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 70/2015. (IV.14.)
A megalapozó döntés megnevezése:


A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok alapján a Lang Szolg Kft-t (9081 Győrújbarát, István u. 213.) hirdeti ki nyertesnek a Tét, Gyömörei úti járda felújításával (Győri út – Hunyadi utca közötti szakasz az árajánlat alapján) kapcsolatban.

A megalapozó döntés kelte:

70/2015. (IV.14.)

A szerződés tárgya:Építési vállalkozói szerződés


A szerződés megnevezése (típusa):

Tét, Gyömörei úti járda felújításának építőipari kivitelezési munkáinak elvégzése. (részletes árajánlat alapján)

A szerződés értéke:

A kivitelezési ár nettó 4 340 825 Ft, bruttó 5 512 848 Ft


A szerződő felek:

Tét Város Önkormányzat (9100 Tét, Fő u. 88.) – Lang Szolg Kft-t (9081 Győrújbarát, István u. 213.)


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 73/2015. (IV.14.)


A megalapozó döntés megnevezése:

ÁROP-1.A.3-2014 pályázat benyújtásáról döntés .

A megalapozó döntés kelte:

118/2014. (VIII.28.)

A szerződés megnevezése (típusa):

megbízási szerződés


A szerződés tárgya:


A United Way Kisalföld Alapítványt (9024 Győr, Vasvári Pál u 2-4.) hirdeti ki nyertesnek a Képviselő-testület a Teremtsünk együtt egyenlő esélyeket!- program a téti járás életminőségének javításáért elnevezésű ÁROP-1. A.3-2014-2014-0018 azonosítószámú projekt, rendezvényszervezői tevékenység elvégzése az ajánlatkérő által megvalósítandó a feladatok elvégzésére

A szerződés értéke:

megbízási díj: bruttó 6 525 025 Ft, azaz bruttó hatmillió-ötszázhuszonötezer-huszonöt forint

A szerződő felek:

United Way Kisalföld Alapítvány (9024 Győr, Vasvári Pál u 2-4.) – Tét Város ÖnkormányzataAdatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 80/2015. (IV.14.)


A megalapozó döntés megnevezése:

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján pályázat benyújtásáról döntés.


A megalapozó döntés kelte:

118/2014. (VIII.28.)

A szerződés megnevezése (típusa):

gépjármű adás-vételi szerződés


A szerződés tárgya:


A kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 2. célterület) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán. A mikrobusz (Ford Transit Custom Trend) beszerzése.

A szerződés értéke:

A mikrobusz (Ford Transit Custom Trend) beszerzésének maximális bruttó összege: 10 110 050 Forint, azaz tízmillió-száztízezer-ötven forint


A szerződő felek:

For-Top Kft. (9028 Győr, Kismegyeri u. 2.) – Tét Város ÖnkormányzataAdatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 100/2015. (V.5.)


A megalapozó döntés megnevezése:

A Tét, belterület 424 hrsz-ú „ipartelep” megnevezésű ingatlan megvétele

A megalapozó döntés kelte:

100/2015. (V.5.)

adás-vételi szerződés

A szerződés tárgya:


A szerződés megnevezése (típusa):

A Kistérségi START – mintaprogram helyi sajátosság programelem keretein belül a Tét, belterület 424 hrsz-ú „ipartelep” megnevezésű ingatlan megvétele.

A szerződés értéke:

bruttó 38 100 000 Ft, azaz bruttó harmincnyolcmillió-egyszázezer forint (a szerződésben rögzített ütemezés alapján)

A szerződő felek:

LICIT Bútorgyártó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Stadion köz 11.) – Tét Város Önkormányzata


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 108/2015. (V.5.)


A megalapozó döntés megnevezése:


JCB 3x kotró-rakodógép beszerzése

A megalapozó döntés kelte:


108/2015. (V.5.)

A szerződés tárgya:gépjármű adás-vételi szerződés


A szerződés megnevezése (típusa):


A Kistérségi START – mintaprogram helyi sajátosság programelem keretein belül JCB 3X kotró rakodógép beszerzése.

A szerződés értéke:

beszerzési ár bruttó 5 080 000 Ft, azaz bruttó ötmillió-nyolcvanezer forint


A szerződő felek:

Lang-Szolg Kft-t (9081 Győrújbarát, István u. 213.) – Tét Város Önkormányzata


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 112/2015. (V.5.)


A megalapozó döntés megnevezése:

ÁROP-1.A.3-2014 pályázat benyújtásáról döntés .

A megalapozó döntés kelte:

118/2014. (VIII.28.)

A szerződés megnevezése (típusa):

vállalkozói szerződés

A szerződés tárgya:


Teremtsünk együtt egyenlő esélyeket!- program a téti járás életminőségének javításáért elnevezésű ÁROP-1. A.3-2014-2014-0018 azonosítószámú projekt, szakértő 3: Járási esélyegyenlőségi programterv elkészítését végző szakértői feladatok elvégzésére a „Teremtsünk együtt egyenlő esélyeket!” program a téti járás életminőségének javításáért elnevezésű projekt keretében Járási esélyegyenlőségi programterv elkészítését végző szakértői feladatok elvégzése


A szerződés értéke:

bruttó 5 334 000 Ft, azaz bruttó ötmillió-háromszázharmincnégyezer forint

A szerződő felek:

BFH Európa Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis utca 4-6.) – Tét Város ÖnkormányzataAdatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 121/2015. (V.5.)


A megalapozó döntés megnevezése:

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján pályázat benyújtásáról döntés.

A megalapozó döntés kelte:

121/2015. (V.5.)

A szerződés megnevezése (típusa):

gépjármű adás-vételi szerződés


A szerződés tárgya:


A kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 2. célterület) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán. A mikrobusz (Ford Transit Custom Trend) beszerzése.

A szerződés értéke:

A mikrobusz (Ford Transit Custom Trend) beszerzésének maximális bruttó összege: 10 110 050 Forint, azaz tízmillió-száztízezer-ötven forint

A szerződő felek:

For-Top Kft. (9028 Győr, Kismegyeri u. 2.) – Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 140/2015. (V.27.)


A megalapozó döntés megnevezése:

a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján Tét városban térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályázat benyújtása

A megalapozó döntés kelte:

56/2014. (IV.15.)

A szerződés megnevezése (típusa):

vállalkozási szerződés

A szerződés tárgya:


Tét belterületén kiépítendő térfigyelő kamerarendszer tervezése, kivitelezése (árajánlat alapján)

A szerződés értéke:

bruttó 10 030 460 Ft, azaz bruttó tízmillió-harmincezer-négyszázhatvan forint

A szerződő felek:

Multi Alarm Zrt. (1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) – Tét Város Önkormányzata
Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 141/2015. (V.27.)


A megalapozó döntés megnevezése:

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt ÓFB-14 pályázati kategória kódú „Óvodai férőhely bővítés” című pályázaton történő részvételt támogatja a képviselő-testület

A megalapozó döntés kelte:

84/2014. (V.28.)

A szerződés megnevezése (típusa):

vállalkozási szerződés

A szerződés tárgya:


A Tét, Debrecen u. 1. szám alatti óvoda épület bővítésének kivitelezése

A szerződés értéke:

bruttó 18 923 000 Ft, azaz bruttó tizennyolcmillió-kilencszázhuszonháromezer forint

A szerződő felek:

Quality House Kft. (9026 Győr, Vízmű u. 2.) – Téti Köznevelési és Közművelődési Intézményfenntartó Társulás 9100 Tét, Debrecen u. 1.

Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 204/2015. (VIII.17.)


A megalapozó döntés megnevezése:

pályázat benyújtása a KEOP -2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése konstrukcióra, a Kisfaludy Károly Általános Iskola épületének korszerűsítésére.

A megalapozó döntés kelte:

178/2015. (VII.27.)

A szerződés megnevezése (típusa):

kivitelezői vállalkozási szerződés

A szerződés tárgya:


a KEOP -2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése konstrukció keretein belül a Kisfaludy Károly Általános Iskola épületének korszerűsítésére az ajánlati dokumentáció alapján

A szerződés értéke:

bruttó 92 679 154 Ft-os, azaz bruttó kilencvenkettőmillió-hatszázhetvenkilencezer-százötvennégy forint

A szerződő felek:

FODOR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1113 Budapest, Ibrahim u. 9.) – Tét Város Önkormányzata

Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Polgármesteri Hivatala

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 208/2015. (VIII.17.)


A megalapozó döntés megnevezése:


betonelem gyártó gép beszerzése

A megalapozó döntés kelte:


208/2015. (VIII. 17.)

A szerződés megnevezése (típusa):

adás-vételi szerződés

A szerződés tárgya:


A „Start-mintaprogram” helyi sajátosság programelem keretein belül betonelem gyártó gép beszerzése és beüzemeltetése

A szerződés értéke:

bruttó 10 096 500 Ft-os, azaz bruttó tízmillió-kilencvenhatezer-ötszáz forint

A szerződő felek:

Euromixer Trade Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 60.) – Tét Város Önkormányzata

Adatszolgáltató: Tét Város Önkormányzata

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 66/2017. (IV.19.)


A megalapozó döntés megnevezése:


Tét Város Önkormányzat Start-mintaprogram mezőgazdasági programelem keretein megvalósítandó fejlesztések

A megalapozó döntés kelte:


66/2017. (IV.19.)

A szerződés megnevezése (típusa):

adás-vételi szerződés

A szerződés tárgya:


a Képviselő-testület beérkezett árajánlatok alapján az Új Vinoservice Kft-t (8171 Balatonvilágos, Erdősor út 1.) hirdeti ki nyertesnek a járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelem keretein belül beszerzésre kerülő RM mosó és vágóasztal, Visco lekvár és szörptöltő berendezés, Réz lekvárfőző 120 literes elektromos keverő, Voran PA 180 pasztőröző berendezés BIB töltőfej beszerzésével kapcsolatban.

A szerződés értéke:

A beszerzési ár bruttó 6.829.193 Ft, azaz bruttó hatmillió-nyolcszázhuszonkilenc-százharminchárom forint, mely tartalmazza a beüzemelést, csatlakozókat és a betanítást

A szerződő felek:

Új Vinoservice Kft-t (8171 Balatonvilágos, Erdősor út 1.) – Tét Város Önkormányzata
Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Önkormányzata

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 113/2017. (V.31.)


A megalapozó döntés megnevezése:


Tét Város Önkormányzat a magas hozzáadott értékű Start-mintaprogram keretein megvalósítandó fejlesztések

A megalapozó döntés kelte:


113/2017. (V.31.)

A szerződés megnevezése (típusa):

adás-vételi szerződés

A szerződés tárgya:


a Képviselő-testület a beérkezett árajánlat alapján a CRH Magyarország Kft-t (1138 Budapest, Madarász u. 47-49.) hirdeti ki nyertesnek a magas hozzáadott értékű start mintaprogram programelem keretein belül beszerzésre kerülő 1 800 q cement (I-42,5 N-SRO Speciál + zsákos cement) beszerzésével kapcsolatban.

A szerződés értéke:

A beszerzési ár nettó 5 256 000 Ft (szállítással), bruttó 6 675 120 Ft (szállítással).

A szerződő felek:

CRH Magyarország Kft-t (1138 Budapest, Madarász u. 47-49.) – Tét Város Önkormányzata
Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Önkormányzata

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 179/2017. (VIII.3.)


A megalapozó döntés megnevezése:


Tét Város Önkormányzat a magas hozzáadott értékű Start-mintaprogram keretein megvalósítandó fejlesztések

A megalapozó döntés kelte:


179/2017. (VIII.3.)

A szerződés megnevezése (típusa):

adás-vételi szerződés

A szerződés tárgya:


a Képviselő-testület által indított „Tét Város Önkormányzata magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram keretén belüli fejlesztési gépbeszerzés” elnevezésű, a Kbt. Második Rész, uniós eljárásrend, a Kbt. 81. § szerint indított nyílt közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozom: Az eljárás eredményes. Az Euromixer Trade Kft. ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési eljárás tekintetében érvényes. Nyertes ajánlattevő: Euromixer Trade Kft. Indokolás: Ajánlattevő érvényes, egyedüli ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint tartalmazott legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást, figyelembe véve, hogy az Ajánlatkérő nem alkalmazta a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével kihirdethető.

A szerződés értéke:

nettó 52 100 000 Ft, azaz nettó ötvenkettőmillió-százezer forint áron, és 115 napos teljesítési határidővel megköthető

A szerződő felek:

Euromixer Trade Kft. (1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.) – Tét Város Önkormányzata


Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Önkormányzata

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 183/2017. (VIII.25.)


A megalapozó döntés megnevezése:


Tét Város Önkormányzat a magas hozzáadott értékű Start-mintaprogram keretein megvalósítandó fejlesztések

A megalapozó döntés kelte:


183/2017. (VIII.25.)

A szerződés megnevezése (típusa):

adás-vételi szerződés

A szerződés tárgya:


a Képviselő-testület a magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram keretén belül, 500 darab gyártósablon (1150 x 550 x 40 mm vastagságú oldalról összecsavarozott rétegelt lemez) beszerzésére bekért árajánlatok közül a GATTER S. R. O. Kft-t (94501, /Szlovákia/ Komárno, Alapy Gyula u 11) hirdeti ki nyertesnek.

A szerződés értéke:

Az 500 darab gyártósablon (helyszínre történő szállítással) bruttó 6 572 568 Ft összegbe kerül

A szerződő felek:

GATTER S. R. O. Kft-t (94501, /Szlovákia/ Komárno, Alapy Gyula u 11) – Tét Város Önkormányzata
Adatlap az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatainak közzétételéhez.


Adatszolgáltató: Tét Város Önkormányzata

Tét, Fő u. 88. 9100-H

Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093


Képviselő-testületi határozat szám: 198/2017. (IX.27.)


A megalapozó döntés megnevezése:


Tét Város Önkormányzat értékesíti a Tét, belterület 978/1 hrsz. volt Pártház elnevezésű ingatlanját

A megalapozó döntés kelte:


198/2017. (IX.27.)

A szerződés megnevezése (típusa):

adás-vételi szerződés

A szerződés tárgya:


a Képviselő-testület döntése alapján eladja az önkormányzati tulajdonban lévő Tét, belterület 978/1 hrsz.-ú „kivett pártház” megnevezésű ingatlant a HO-RA Kft. (székhelye: 9151 Abda, Pillingerpuszta 0208/24 hrsz., képviselője: Radáni Róbert ügyvezető) -nek

A szerződés értéke:

a vételár 17 653 000,- Ft

A szerződő felek:

HO-RA Kft. (székhelye: 9151 Abda, Pillingerpuszta 0208/24 hrsz) – Tét Város Önkormányzata