Hatályos rendeletek


2016. február 8.

időállapot szerintsor-

szám

alaprendelet megjelölés, (száma, kihirdetés napja)

Alaprendelet címe

hatálybalépés napja

2/1991. (II. 28.)

Tét Nagyközség és Gyömöre község képviselő-testületének együttes rendelete a Tét Nagyközségi Közös Tanács 1990. évi költségvetésének végrehajtásáról és a közös vagyon megosztásáról

1991. január 1.

9/1992. (VI. 17.)

Az alapfokú művészetoktatásról

1992. június 17.

2/2002. (II. 06.)

Közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről

2002. február 06.

25/2002. (XII. 30.)

Tét Város Rendezési Tervéről Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat (TÉSZ)

2002. december 30.

12/2004. (III. 31.)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

2004. március 31.

21/2004. (IX. 29.)

A parkolásról

2004. szeptember 29.

29/2004. (XI. 24.)

A helyi kirakóvásárról

2004. november 24.

4/2005. (III. 30.)

A talajterhelési díjról

2005. március 30.

7/2005. (IV. 27.)

Az önkormányzati környezetvédelmi alapról

2005. május 1.

13/2005. (X. 26.)

A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

2005. november 1.

20/2005. (XI. 30.)

A helyi hulladékgazdálkodási tervről

2005. december 1.

2/2006. (II. 3.)

Tét Város címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, díszpolgáráról, jó sportoló - jó tanuló, közösségi munkáért, tiszteletbeli polgár, az év vállalkozója, az év pedagógusa, az év köztisztviselője, az év közalkalmazottja címek adományozásáról

2006. február 3.

11/2006. (XII. 22.)

A temetőkről és a temetkezés rendjéről

2006. december 22.

13/2006. (VI. 1.)

Az ebtartásról

2006. június 1.

21/2006. (IX. 28.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól

2006. szeptember 28.


23/2006. (XI. 17.)

A közterület használatáról

2006. november 17.

25/2006. (XI. 17.)

A magánszemélyek kommunális adójáról

2007. január 1.

11/2007. (VII. 4.)

Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértékéről, külön szolgáltatási díjakról, ezek megfizetésének módjáról, az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítéséről

2007. július 4.

14/2007. (VIII. 1.)

A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól

2007. augusztus 1.

1/2008. (II. 18.)

Az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulók térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségéről térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség mértékéről

2008. február 18.

8/2008. (VII. 17.)

Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról.

2008. július 17.

12/2008. (XI. 26.)

A növények ültetési távolságáról.

2008. december 01.

8/2010. (VI. 30.)

Tét Város Önkormányzat rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről.

2010. június 30.

14/2010. (XII. 23.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről

2011. január 01.

5/2011. (II. 24.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

2011. február 24.

21/2011. (XII. 22.)

Tét város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az ivóvíz és szennyvízelvezetés, valamint a környezetterhelés díjáról.

2012. január 1.

4/2012. (III. 29.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a téti kistérség területén fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2012. március 31.

16/2012. (XI. 30.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól

2013. január 1.

18/2012. (XII. 21.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az étkezési térítési díjakról

2013. január 1.

3/2013. (II. 28.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

2013. január 1.

8/2013.(V:2.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól

2013. május 2.


9/2013. (V.2.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Téti Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünet elrendeléséről

2013. július 1.

14/2013. (XII.20.)

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testületének rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

2011. február 1.


2/2014. (II.27.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014. január 1.


3/2014.(IV.1.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2014. április 1.


7/2014. (V. 5.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

2014. május 5.

9/2014. (IX. 05.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól

2014. szeptember 5.

11/2014. (XI.20.)

Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2014. november 20.

12/2014. (XI.20.)

Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról

2014. december 2.

3/2015. (II.26.)

Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

2015. március 1.

4/2015. (II.26.)


Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2015. február 26.

5/2015. (II.27.)

Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015. január 1.

12/2015. (V.28.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2015. május 28.

17/2015. (X.1.)

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az étkezési térítési díjakról

2015. október 1.

22/2015. (XI.26.)

Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról

2016. január 1.

23/2015. (XII.17).

Tét Város Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól


2016. január 1.

2/2016. (I.28.)


Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

2016. február 1.