Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatók és döntések
Vészhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020.(V.8.) Korm rendelet hatálya alá tartozó kérelmét, bejelentését
e-bejelentes@tet.hu

címen teheti meg.
E-Közigazgatás
 
 
Pokvár kastély
Tét egy része Poknak hivatott, és itt a család Szent István vértanú tiszteletére monostort alapított 1251-ben. A monostor egy domboldalon, azon a helyen állott, amelyet a hagyomány tévesen a mai napig Pokvárnak nevez. Pokvár várként nem, csak monostorként létezett.
 

Projekt megnevezése: A téti betonüzem fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00009

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 156 028 112 Ft

A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. augusztus 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020. október 29.

Projekt bemutatása:

Tét Város Önkormányzata a betonüzem fejlesztésére több mint 156 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

Tét Város Önkormányzata 156,03 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert a város gyártó- és raktárcsarnokának, valamint a hozzá tartozó irodaépület felújítására.

A projekt célja az épületek energetikai felújítása és fejlesztése, így a tervezett fejlesztés során, a csarnok területén a világítási hálózat, valamint a gépészeti erőátviteli hálózat került felújításra, továbbá új központi kazánház létesül. Új gépészeti berendezések is beépítésre kerülnek. Az irodaépületben a teljes villamoshálózat elbontásra és felújításra kerül, továbbá az Önkormányzat a költséghatékony villamos energiagazdálkodás céljából energetikai korszerűsítést is tervez, így többek között a tetőre napelemes rendszer kerül kiépítésre. Ezen túlmenően az informatikai hálózat is kiépítésre kerül.

A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése.

Az uniós támogatásból finanszírozott korszerűsítésnek köszönhetően a létesítmények energetikai szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését fogja eredményezni, amely nemcsak a pályázónak jelent költségmegtakarítást, de a lecsökkenő energiahordozó felhasználás környezetvédelmi szempontból is előnyös.

Tét Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a tulajdonában lévő épületeken a lehető legmagasabb szintű energetikai korszerűsítést hajtsa végre, ezáltal biztosítva a hosszú távú hatékony fenntartást, továbbá olyan energetikai fejlesztést hajtson végre az épületeken, amelyek a beruházás mértékének megfelelően valóban képes növelni az épület energia felhasználásának hatékonyságát, ezáltal csökkenteni a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat.

  • A kivitelezési munkálatokra sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le. A Vállalkozási szerződés 2019. április 24-án aláírásra került.

  • 2019. július 31-én a kivitelezési munkálatok elérték a 25%-os készültséget.

  • 2020. március 31-ig a kivitelezési munkálatok elérték az 50%-os készültséget.

  • 2020. július 08-án a kivitelezési munkálatok elérték a 75%-os készültséget.

  • 2020. augusztus 28-án a kivitelezési munkálatok elérték a 100%-os készültséget, megtörtént a műszaki átadás-átvétel.

 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 EFOP-1.5.3
 Csapadékvíz elvezetés
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár