Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatók és döntések
Vészhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020.(V.8.) Korm rendelet hatálya alá tartozó kérelmét, bejelentését
e-bejelentes@tet.hu

címen teheti meg.
E-Közigazgatás
 
 
Katolikus templom
 

Projekt megnevezése: A téti betonüzem fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00009

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 156 028 112 Ft

A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. augusztus 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2021. január 31.

Projekt bemutatása:

Tét Város Önkormányzata a betonüzem fejlesztésére több mint 156 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

Tét Város Önkormányzata 156,03 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert a város gyártó- és raktárcsarnokának, valamint a hozzá tartozó irodaépület felújítására.

A projekt célja az épületek energetikai felújítása és fejlesztése, így a tervezett fejlesztés során, a csarnok területén a világítási hálózat, valamint a gépészeti erőátviteli hálózat került felújításra, továbbá új központi kazánház létesül. Új gépészeti berendezések is beépítésre kerülnek. Az irodaépületben a teljes villamoshálózat elbontásra és felújításra kerül, továbbá az Önkormányzat a költséghatékony villamos energiagazdálkodás céljából energetikai korszerűsítést is tervez, így többek között a tetőre napelemes rendszer kerül kiépítésre. Ezen túlmenően az informatikai hálózat is kiépítésre kerül.

A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése.

Az uniós támogatásból finanszírozott korszerűsítésnek köszönhetően a létesítmények energetikai szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését fogja eredményezni, amely nemcsak a pályázónak jelent költségmegtakarítást, de a lecsökkenő energiahordozó felhasználás környezetvédelmi szempontból is előnyös.

Tét Város Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a tulajdonában lévő épületeken a lehető legmagasabb szintű energetikai korszerűsítést hajtsa végre, ezáltal biztosítva a hosszú távú hatékony fenntartást, továbbá olyan energetikai fejlesztést hajtson végre az épületeken, amelyek a beruházás mértékének megfelelően valóban képes növelni az épület energia felhasználásának hatékonyságát, ezáltal csökkenteni a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat.

  • A kivitelezési munkálatokra sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le. A Vállalkozási szerződés 2019. április 24-án aláírásra került.

  • 2019. július 31-én a kivitelezési munkálatok elérték a 25%-os készültséget.

  • 2020. március 31-ig a kivitelezési munkálatok elérték az 50%-os készültséget.

  • 2020. július 08-án a kivitelezési munkálatok elérték a 75%-os készültséget.

  • 2020. augusztus 28-án a kivitelezési munkálatok elérték a 100%-os készültséget, megtörtént a műszaki átadás-átvétel.

 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár