Projekt neve: Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése

Államreform Operatív Program: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Projektazonosító: ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

Projekt leírás: Tét Város Önkormányzata az ÁROP keretében a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztését tűzte ki célul. A városvezetés felismerte, hogy a „szolgáltató önkormányzat” kialakítása csak egy olyan folyamat keretében valósítható meg, amely komplex módon kezeli a stratégiai tervezést, a szervezetfejlesztést, a gazdálkodás hatékonyságnövelését, a minőségbiztosítást és a partnerséget. Szervezetfejlesztési stratégiájában célként jelölte meg a Polgármesteri Hivatal racionalizálását, működésének hatékonyságnövelő korszerűsítését. Az Önkormányzat az alábbiak szerint fogalmazta meg elvárását a projekttel kapcsolatban:

Ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb elvárások: önkormányzat-lakosság, hivatal-lakosság közti interaktivitás biztosítása; ügyfélfogadás térbeli és időbeli korlátainak kitolása, illetve feloldása; gyorsabb, egységes, diszkrimináció-mentes ügyintézés; azonos ügy azonos ügyintézés; esélyegyenlőség biztosítása.

Szervezettséggel, szervezéssel kapcsolatos fontosabb elvárások: átlátható folyamatok; jogkövető megoldások; felelősségek egyértelmű definiálása, nyomon követése; önkormányzatok, intézmények, társhatóságok közötti információ-csere előmozdítása; e-önkormányzati informatikai modellek kialakítása; továbbképzések; nyilvánosság biztosítása; közérdekű és közhasznú adatok hozzáférhetővé tétele.Megvalósult elemek: elkészült szervezetfejlesztési tanulmány, képzések (csapatépítő tréning, kommunikációs tréning, projektmenedzsment ismeretek), timeR időgazdálkodási rendszer bevezetése

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Tét Város Önkormányzata

9100 Tét Fő utca 88.

Tel.: 96 / 461-193, Fax: 96 / 461-193TámogatóKözreműködő szervezet
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség FPÜ-ÁROP-EKOP IgazgatóságaVÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Infovonal: 06 40 638-638Telefon: (1) 224 3100, Fax: (1) 224 3105
Internet: www.nfu.huInternet: www.vati.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.huE-mail: vati@vati.hu
Irányító Hatóság:

Közigazgazási Reform Programok Irányító Hatósága

http://www.nfu.hu/krpih
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY
Társadalmi fenntarthatóság
Sorsz.: Témakör
CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS
HATÁSVIZSGÁLATOKKAL ALÁTÁMASZTOTT DÖNTÉSHOZATAL ELJÁRÁSREND
FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA
PÁRBESZÉD ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUMOK TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS ÉS KOMPETENCIA RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA RENDSZER LEÍRÁSA
Társadalmi fenntarthatóság érvényesülése
ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA ÉS AZ ÉRTÉKELÉSBE RÉSZVÉTELI TERV
 
Környezeti fenntarthatóság
Sorsz.: Témakör
FENNTARTHATÓSÁGI TERV
Környezeti fenntarthatóság érvényesülése – indikátorok
PARTNERSÉG ÉPÍTÉS A PROJEKT-TERVEZÉS ÉS VÉGREHAJTÁS SORÁN EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK
TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS SORÁN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK ELEMZÉSE
TÁRSADALMI BIZALOM SZINTJÉNEK NÖVEKEDÉSÉT SZOLGÁLÓ MEGOLDÁSOK
 
Esélyegyenlőség
Sorsz.: Témakör
Esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése – indikátorok
ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLCSOPORT, ILLETVE ANNAK KÉPVISELŐINEK BEVONÁSA A PROJEKTTERVEZÉSBE TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK
ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM
GYES-EN, GYED-EN LEVŐ MUNKATÁRSAKKAL VALÓ SZERVEZETT KAPCSOLATTARTÁS
KOMMUNIKÁCIÓS TERV
 
Számszerűsíthető eredmények
Sorsz.: Témakör
Bevont partnerek
Felülvizsgált szervezeten belüli eljárások
Számszerűsíthető eredmények
 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár