Projekt neve: Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése

Államreform Operatív Program: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Projektazonosító: ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

Projekt leírás: Tét Város Önkormányzata az ÁROP keretében a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztését tűzte ki célul. A városvezetés felismerte, hogy a „szolgáltató önkormányzat” kialakítása csak egy olyan folyamat keretében valósítható meg, amely komplex módon kezeli a stratégiai tervezést, a szervezetfejlesztést, a gazdálkodás hatékonyságnövelését, a minőségbiztosítást és a partnerséget. Szervezetfejlesztési stratégiájában célként jelölte meg a Polgármesteri Hivatal racionalizálását, működésének hatékonyságnövelő korszerűsítését. Az Önkormányzat az alábbiak szerint fogalmazta meg elvárását a projekttel kapcsolatban:

Ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb elvárások: önkormányzat-lakosság, hivatal-lakosság közti interaktivitás biztosítása; ügyfélfogadás térbeli és időbeli korlátainak kitolása, illetve feloldása; gyorsabb, egységes, diszkrimináció-mentes ügyintézés; azonos ügy azonos ügyintézés; esélyegyenlőség biztosítása.

Szervezettséggel, szervezéssel kapcsolatos fontosabb elvárások: átlátható folyamatok; jogkövető megoldások; felelősségek egyértelmű definiálása, nyomon követése; önkormányzatok, intézmények, társhatóságok közötti információ-csere előmozdítása; e-önkormányzati informatikai modellek kialakítása; továbbképzések; nyilvánosság biztosítása; közérdekű és közhasznú adatok hozzáférhetővé tétele.Megvalósult elemek: elkészült szervezetfejlesztési tanulmány, képzések (csapatépítő tréning, kommunikációs tréning, projektmenedzsment ismeretek), timeR időgazdálkodási rendszer bevezetése

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Tét Város Önkormányzata

9100 Tét Fő utca 88.

Tel.: 96 / 461-193, Fax: 96 / 461-193TámogatóKözreműködő szervezet
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség FPÜ-ÁROP-EKOP IgazgatóságaVÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Infovonal: 06 40 638-638Telefon: (1) 224 3100, Fax: (1) 224 3105
Internet: www.nfu.huInternet: www.vati.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.huE-mail: vati@vati.hu
Irányító Hatóság:

Közigazgazási Reform Programok Irányító Hatósága

http://www.nfu.hu/krpih
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY
Társadalmi fenntarthatóság
Sorsz.: Témakör
CÉL- ÉS ÉRTÉKREND SZERINTI MŰKÖDÉS TELJESÍTMÉNY- ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS
HATÁSVIZSGÁLATOKKAL ALÁTÁMASZTOTT DÖNTÉSHOZATAL ELJÁRÁSREND
FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA
PÁRBESZÉD ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUMOK TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS ÉS KOMPETENCIA RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA RENDSZER LEÍRÁSA
Társadalmi fenntarthatóság érvényesülése
ÉRINTETTEK BEVONÁSA A TERVEZÉSBE, A MEGVALÓSÍTÁSBA ÉS AZ ÉRTÉKELÉSBE RÉSZVÉTELI TERV
 
Környezeti fenntarthatóság
Sorsz.: Témakör
FENNTARTHATÓSÁGI TERV
Környezeti fenntarthatóság érvényesülése – indikátorok
PARTNERSÉG ÉPÍTÉS A PROJEKT-TERVEZÉS ÉS VÉGREHAJTÁS SORÁN EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK
TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS SORÁN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK ELEMZÉSE
TÁRSADALMI BIZALOM SZINTJÉNEK NÖVEKEDÉSÉT SZOLGÁLÓ MEGOLDÁSOK
 
Esélyegyenlőség
Sorsz.: Témakör
Esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése – indikátorok
ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLCSOPORT, ILLETVE ANNAK KÉPVISELŐINEK BEVONÁSA A PROJEKTTERVEZÉSBE TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK
ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM
GYES-EN, GYED-EN LEVŐ MUNKATÁRSAKKAL VALÓ SZERVEZETT KAPCSOLATTARTÁS
KOMMUNIKÁCIÓS TERV
 
Számszerűsíthető eredmények
Sorsz.: Témakör
Bevont partnerek
Felülvizsgált szervezeten belüli eljárások
Számszerűsíthető eredmények
 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 ZP-1-2021 Pályázat
 Társadalmi együttműködés erősítése
 Leromlott városi területek rehabilitációja
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten-RRF-1.1.2-21-2022-00076
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár