E-Közigazgatás
 
 
Kisfaludy mellszobra
Jó módú és művelt középnemesi családból származott, legidősebb bátyja, Kisfaludy Sándor (Himfy-dalok) szintén költőként ismert. Kisfaludy Károly 1788. február 5-én a Győr megyei Téten látta meg a napvilágot, nyolcadik és egyben utolsó gyermekként - születésével anyja halálát okozva.
 


Pályázó neve TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten

Szerződés száma RRF-1.1.2-21-2022-00076

Támogatás összege (Ft) 137 795 275

Összköltség (Ft) 172 566 045

A projekt megvalósításának kezdete 2022.05.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2024.12.31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje 2025.03.01.

Projekt részletes bemutatása

Magyarország célja, hogy továbbfejleszti a gyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek keretében Tét Város Önkormányzata egy új 1 csoportos bölcsödét épít 14 férőhellyel. A projekt hozzájárul a HET „A” Demográfia és köznevelés komponens, „Újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre beíratott gyermekek száma” elnevezésű kimeneti indikátor célértékének (3300 db) teljesüléséhez. A projekt 14 fővel hozzájárul az Új bölcsődei férőhelyek létrehozása 2024-es 3300 db mérföldkő teljesítéséhez, ugyanis a projekt zárásának dátuma 2024.12.31. Vállalja a kedvezményezett, hogy a fizikai befejezés legkésőbb 2024.12.31-ig befejezi és a rendelkezésre álló férőhelyeket feltölti a szükséges gyermeklétszámmal. Jelen fejlesztés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. A Téten megvalósuló bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. A projekt kapcsolódik a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv A – Demográfia és köznevelés komponenséhez, a projekt hatására a korai nevelés feltételei bővülnek, csökkennek a társadalmi egyenlőtlenségek és a szülők foglalkoztatási esélyei megnövekedhetnek a gyermeknevelésben vállalt szerepvállalásuk mellett. A projekt tevékenysége a HET-ben szereplő 026 klíma együtthatóhoz hozzájárul hiszen a jelenleg működő óvoda-bölcsőde mellé, bővítve a jelenlegi infrastruktúrát épül egy új, energiahatékony épület, ezáltal a „közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása vagy azok energiahatékonyságát fokozó intézkedések, demonstrációs projektek és támogatási intézkedések” valósul meg. A projekt hozzájárul továbbá a 097 klíma együtthatóhoz, hiszen bicikli tároló létesítése, valamint játszóudvar kialakítása is történik a projekt keretében.