Idősek napközi otthonainak fejlesztése

a Téti Kistérségben (Győrszemere, Tényő, Tét)

NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0018A projekt címe: Idősek napközi otthonainak fejlesztése a Téti Kistérségben (Győrszemere, Tényő, Tét)


Kedvezményezett: Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása (9100 Tét, Fő út 88.)


Megvalósítás időpontja: 2011. január 12. – 2011. október 31.


Elnyert támogatás összege: 43 747 542 Ft


Projekt összköltsége: 48 608 717 Ft
A Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat keretében a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása támogatást nyert „Idősek napközi otthonainak fejlesztése a Téti Kistérségben (Győrszemere, Tényő, Tét)” projekt (NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0018) megvalósítására.


A projekt teljes költsége 48 608 707 Ft, a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 43 747 542 Ft.A projekt célja, várható eredménye:


A projekt a Téti Kistérség területén működő három idősek napközi otthonának felújítására irányul, melyek Győrszemerén, Tényőn és Téten működnek. A fejlesztéssel érintett épületek régiek, nem a mai kor igényeinek és az akadálymentesítés feltételeinek megfelelően épültek. Az intézmények infrastrukturális felújítása, új eszközökkel és bútorzattal való felszerelése a hatékony és minőségi feladatellátás, valamint a szolgáltatást igénybe vevők komfortérzetének erősítése miatt szükséges.


Téten a már meglévő, 25 férőhelyes idősek napközi otthonának átalakítására, részleges felújítására, akadálymentesítésére kerül sor a következők szerint:

 • Mozgáskorlátozott mosdó kialakítása

 • Látás- és hallássérültek részére infokommunikációs eszközök elhelyezése (információs táblák, irányjelző táblák, indukciós hurokrendszer nagyothallók részére)

 • Meglévő iroda és férfi wc helyén új padozati rétegrend kialakítása

 • az épületen belül akadálymentes útvonal kialakítása (helyiségek közötti szintkülönbség és küszöbök elkerülése)

 • akadálymentes közlekedést biztosító rámpák kialakítása

 • új, hőszigetelt, műanyag bejárati ajtók beépítése

 • új burkolatok készítése

 • épületgépészeti felújítások.


Tét Város Idősek Klubja épületének felújítása, korszerűsítése, egyéb költségek összesen bruttó 17 796 858 Ft.


2011. októberi fotók
Építkezésről készült fotók
Nyitórendezvény 2011. április 16.


Győrszemerén a 25 férőhelyes idősek napközi otthonában a következő fejlesztések valósulnak meg a projekt keretében:

 • Mozgáskorlátozott mosdó és új női, férfi mosdócsoportok kialakítása

 • Látás- és hallássérültek részére infokommunikációs eszközök elhelyezése (információs táblák, irányjelző táblák, indukciós hurokrendszer nagyothallók részére)

 • A vizes helyiségeknél és a közlekedőknél új padozati rétegrend kialakítása

 • az épületen belül akadálymentes útvonal kialakítása (helyiségek közötti szintkülönbség és küszöbök elkerülése)

 • új külső, hőszigetelt nyílászárók beépítése

 • új tetőfedés kialakítása

 • akadálymentes közlekedést biztosító rámpák, akadálymentes parkoló kialakítása

 • új kazánház építése

 • épületgépészeti felújítások

 • új eszközök, bútorok beszerzése.


A győrszemerei fejlesztések projektben elszámolható összege bruttó 18 009 280 Ft.A tényői, 20 férőhelyes idősek napközi otthonában a következő fejlesztések, átalakítások megvalósítása történik:

 • Mozgáskorlátozott mosdó és új női, férfi mosdócsoportok kialakítása.

 • Látás- és hallássérültek részére infokommunikációs eszközök elhelyezése (információs táblák, irányjelző táblák, indukciós hurokrendszer nagyothallók részére).

 • Az épületen belül akadálymentes útvonal kialakítása (helyiségek közötti szintkülönbség és küszöbök elkerülése).

 • Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása az udvarban.

 • Új vizes helyiségeknél, közlekedőnél, társalgónál új padozati rétegrend kialakítása.

 • Hőszigetelt üvegezésű külső műanyag nyílászárók beépítése.

 • Homlokzati hőszigetelés.

 • Épületgépészeti felújítások.

 • Akadálymentes parkoló építése.


A tényői idősek napközi otthona épületének felújítására, egyéb tevékenységekre vonatkozó projekt költség bruttó 12 802 579 Ft.

 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár