Idősek napközi otthonainak fejlesztése

a Téti Kistérségben (Győrszemere, Tényő, Tét)

NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0018A projekt címe: Idősek napközi otthonainak fejlesztése a Téti Kistérségben (Győrszemere, Tényő, Tét)


Kedvezményezett: Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása (9100 Tét, Fő út 88.)


Megvalósítás időpontja: 2011. január 12. – 2011. október 31.


Elnyert támogatás összege: 43 747 542 Ft


Projekt összköltsége: 48 608 717 Ft
A Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázat keretében a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása támogatást nyert „Idősek napközi otthonainak fejlesztése a Téti Kistérségben (Győrszemere, Tényő, Tét)” projekt (NYDOP-5.1.1/A-09-2009-0018) megvalósítására.


A projekt teljes költsége 48 608 707 Ft, a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 43 747 542 Ft.A projekt célja, várható eredménye:


A projekt a Téti Kistérség területén működő három idősek napközi otthonának felújítására irányul, melyek Győrszemerén, Tényőn és Téten működnek. A fejlesztéssel érintett épületek régiek, nem a mai kor igényeinek és az akadálymentesítés feltételeinek megfelelően épültek. Az intézmények infrastrukturális felújítása, új eszközökkel és bútorzattal való felszerelése a hatékony és minőségi feladatellátás, valamint a szolgáltatást igénybe vevők komfortérzetének erősítése miatt szükséges.


Téten a már meglévő, 25 férőhelyes idősek napközi otthonának átalakítására, részleges felújítására, akadálymentesítésére kerül sor a következők szerint:

 • Mozgáskorlátozott mosdó kialakítása

 • Látás- és hallássérültek részére infokommunikációs eszközök elhelyezése (információs táblák, irányjelző táblák, indukciós hurokrendszer nagyothallók részére)

 • Meglévő iroda és férfi wc helyén új padozati rétegrend kialakítása

 • az épületen belül akadálymentes útvonal kialakítása (helyiségek közötti szintkülönbség és küszöbök elkerülése)

 • akadálymentes közlekedést biztosító rámpák kialakítása

 • új, hőszigetelt, műanyag bejárati ajtók beépítése

 • új burkolatok készítése

 • épületgépészeti felújítások.


Tét Város Idősek Klubja épületének felújítása, korszerűsítése, egyéb költségek összesen bruttó 17 796 858 Ft.


2011. októberi fotók
Építkezésről készült fotók
Nyitórendezvény 2011. április 16.


Győrszemerén a 25 férőhelyes idősek napközi otthonában a következő fejlesztések valósulnak meg a projekt keretében:

 • Mozgáskorlátozott mosdó és új női, férfi mosdócsoportok kialakítása

 • Látás- és hallássérültek részére infokommunikációs eszközök elhelyezése (információs táblák, irányjelző táblák, indukciós hurokrendszer nagyothallók részére)

 • A vizes helyiségeknél és a közlekedőknél új padozati rétegrend kialakítása

 • az épületen belül akadálymentes útvonal kialakítása (helyiségek közötti szintkülönbség és küszöbök elkerülése)

 • új külső, hőszigetelt nyílászárók beépítése

 • új tetőfedés kialakítása

 • akadálymentes közlekedést biztosító rámpák, akadálymentes parkoló kialakítása

 • új kazánház építése

 • épületgépészeti felújítások

 • új eszközök, bútorok beszerzése.


A győrszemerei fejlesztések projektben elszámolható összege bruttó 18 009 280 Ft.A tényői, 20 férőhelyes idősek napközi otthonában a következő fejlesztések, átalakítások megvalósítása történik:

 • Mozgáskorlátozott mosdó és új női, férfi mosdócsoportok kialakítása.

 • Látás- és hallássérültek részére infokommunikációs eszközök elhelyezése (információs táblák, irányjelző táblák, indukciós hurokrendszer nagyothallók részére).

 • Az épületen belül akadálymentes útvonal kialakítása (helyiségek közötti szintkülönbség és küszöbök elkerülése).

 • Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása az udvarban.

 • Új vizes helyiségeknél, közlekedőnél, társalgónál új padozati rétegrend kialakítása.

 • Hőszigetelt üvegezésű külső műanyag nyílászárók beépítése.

 • Homlokzati hőszigetelés.

 • Épületgépészeti felújítások.

 • Akadálymentes parkoló építése.


A tényői idősek napközi otthona épületének felújítására, egyéb tevékenységekre vonatkozó projekt költség bruttó 12 802 579 Ft.

 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 ZP-1-2021 Pályázat
 Társadalmi együttműködés erősítése
 Leromlott városi területek rehabilitációja
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten-RRF-1.1.2-21-2022-00076
 Élhető település fejlesztés
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár