Nyugat-dunántúli Operatív ProgramOktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben

NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016

zárórendezvény sajtóközleményTét Város Önkormányzata, a Nyugat-dunántúli Operatív Programon (NYDOP) belül meghirdetett „Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú pályázatán a „Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben” című projektje 285.608.250,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az elnyert támogatás a projekt teljes elszámolható költségének 90 százaléka, így az önrész 31.734.250,-Ft.

Tét Város Önkormányzata, mint a Téti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás székhelye, gesztorönkormányzata nyújtotta be a pályázatot 2010-ben. Az intézmény fenntartó társulás települései: Győrszemere, Mórichida és Rábacsécsény, Árpás, Rábaszentmiklós, Kisbabot, Mérges.Tét Város önkormányzata a helyi oktatás-nevelést jelenleg 3 helyszínen biztosítja:

  1. Volt járásbíróság 100 éves egészségtelen épületében az alsós tagozatosok, a konyha és az étterem működik.

  2. Óvoda (5 csoportos) konyhaüzemmel.

  3. Általános iskola felső tagozataA 83. sz. főút mentén elhelyezkedő régi, leromlott állagú épület gazdaságos felújításra alkalmatlan, az ÁNTSZ többször kifogásolta annak egészségtelen állapotát. Az alsós tagozatosok számára oktatásul szolgáló termek dohosak, levegőjük áporodott, kis méretűek, zsúfoltak, egészségtelen környezetet jelentenek. Az épületek közül egyik sem közelíthető meg akadálymentesen, hőtechnikai szempontból nem teljesítik a kor követelményeit, előírásait. A széttagoltság miatt mind oktatástechnikai szempontból célszerű, mind gazdasági szempontból hatékony, költségtakarékos megoldást jelent az épületben folyó oktatási tevékenység megszüntetése és átszervezése.A projekt során a meglevő felsős iskolaépülethez csatlakozóan új szárnyában kilenc tanterem, több kisebb foglalkoztató, nagy aula kap helyet. Ide költözhet majd az alsó tagozat, mely jelenleg a település központjában levő, leromlott állagú korábbi járásbíróság épületében működik. A kivitelezési munkálatok miatt nem kell átszervezni a tanítási rendet, nagy része a vakációra esik. Ősszel pedig az új szárny kivitelezésének befejező fázisa sem fogja zavarni az oktatást. A műszaki átadás október 31. a projekt szakmai zárása pedig 2013 márciusa. Az alsó tagozat jelenlegi épületében működő főzőkonyha szerepét átveszi az óvoda konyha, ami felújításra, bővítésre kerül. Az óvoda meglevő épületén a tetőhéjazat kerül felújításra és homlokzati hőszigetelést kap, továbbá az épület bővítése történik egy új étkezővel.


Építkezés állása
Építkezés állása 2012.08.02.
Építkezés állása 2012.07.26.
Fotók a jelenlegi állapotról


2012.június 8. Ünnepélyes alapkőletétellel egybekötött projektindító rendezvény

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Tét Város Önkormányzata

9100 Tét Fő utca 88.

Tel.: 96 / 461-193, Fax: 96 / 461-193

www.tet.hu

www.ujszechenyiterv.gov.huKözreműködő szervezet:

MAG Zrt. - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Cím: 1139 Budapest, Váci út 81-83.

Levelezési cím: 1539 Budapest Pf. 684.

Telefon: +36 40/200-617

Fax: 36 1/465 8503

e-mail: info@magzrt.hu

www.nfu.huNemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.

Infóvonal: 06 40/ 638-638 (479-9180)

nfu@nfu.gov.hu

www.nfu.hu

 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 ZP-1-2021 Pályázat
 Társadalmi együttműködés erősítése
 Leromlott városi területek rehabilitációja
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten-RRF-1.1.2-21-2022-00076
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár