ESZA

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Projekt címe: Teremtsünk együtt egyenlő esélyeket! - program a téti járás életminőségének javításáért

Szerződött támogatás összege: 22,0 Millió Forint

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0018

Projekt bemutatása:

A projekt célja a még eredményesebb és a költséghatékonyabb közigazgatási működés megteremtése a kormányzástechnika, az eljárások, valamint a folyamatok egyszerűsítése, javítása révén. Kiemelten fontos a partnerekkel való közös gondolkodás, a közszolgáltatások minőségének javítása. Az együttműködések hatékonyságának javítása különösen fontos, hiszen általa hatékonyabban történik az önkormányzati források felhasználása a helyi közigazgatási feladatok ésszerűbb és olcsóbb ellátásával.

Átfogó célok:

 • Modellértékű együttműködési program megvalósítása a járási településeken esélyegyenlőségi területeken tevékenykedő állami, önkormányzati, civil, egyházi szervezetek és vállalkozások bevonásával.

 • Tét járásszékhely funkciójának erősítése a koordinációs tevékenység megvalósítása révén.

 • Az esélyteremtés területén fenntartható járási partneri hálózat létrehozása és működtetése.

 • A humán közszolgáltatások szakmai színvonalának és költséghatékonyságának javítása, együttműködési gyakorlatának fejlesztése a járás teljes területén.

Konkrét célok

 • Tudatos partnerség-építés megvalósítása a járási esélyteremtő intézményrendszer fejlesztése érdekében, bekapcsolódás a megyei együttműködési fórumba.

 • Igényfelmérések, tudatos programozás elvégzése az összehangolt akciók előkészítése érdekében, felkészülés a 2014-20-as EU-s források fogadására.

 • Szakmai kapacitások erősítése, szakértői csoport felállítása és működtetése a sikeres koordinációs tevékenység érdekében.

 • Az előkészítés során azonosított prioritási területeken konkrét partnerségi akciók megvalósítása, amelyek a közös partnerség-építési, programozási munka mellett még jobban összekovácsolják a járási partnerséget.

 • A tanulás fontosságának hangsúlyozása a mélyszegénységben élők körében

 • Egészséges életmóddal kapcsolatos figyelemfelhívó és ismeretterjesztő programok

 • Nők esélyegyenlőségének javítása munkavállalási jó példák feltárásával és bemutatásával

Projekt elvárt eredményei:

Kialakításra kerülnek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések a járásokban.

Kialakulnak, megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei (civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával), a HEP-ek megvalósításának vonatkozásában (lehatárolva az ÁROP-1.A.6 pályázati konstrukcióban megvalósított feladatoktól).

Létrejön a felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban foglalt feladatok járási szintű egyeztetésének párbeszédfóruma (járási szintű felzárkózási kerekasztalok).

Elkészül a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó - a járási felzárkózási kerekasztal által elfogadott - "Esélyteremtő-programterv".

Megvalósul a területi együttműködés eredményeként létrejött felzárkózási, egyenlő esélyek biztosítását célzó "Esélyteremtő-programtervek" disszeminációja.


Projekt megvalósítás időtartama:

2015.04.01. – 2015.11.30.

nyitó záró projekttábla
Letölthető dokumentumok
Sorsz.: Témakör
1. SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER
2. ESÉYEGYNELŐSÉGI TERV
 
EU zászló
 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár