ESZA

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Projekt címe: Teremtsünk együtt egyenlő esélyeket! - program a téti járás életminőségének javításáért

Szerződött támogatás összege: 22,0 Millió Forint

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0018

Projekt bemutatása:

A projekt célja a még eredményesebb és a költséghatékonyabb közigazgatási működés megteremtése a kormányzástechnika, az eljárások, valamint a folyamatok egyszerűsítése, javítása révén. Kiemelten fontos a partnerekkel való közös gondolkodás, a közszolgáltatások minőségének javítása. Az együttműködések hatékonyságának javítása különösen fontos, hiszen általa hatékonyabban történik az önkormányzati források felhasználása a helyi közigazgatási feladatok ésszerűbb és olcsóbb ellátásával.

Átfogó célok:

 • Modellértékű együttműködési program megvalósítása a járási településeken esélyegyenlőségi területeken tevékenykedő állami, önkormányzati, civil, egyházi szervezetek és vállalkozások bevonásával.

 • Tét járásszékhely funkciójának erősítése a koordinációs tevékenység megvalósítása révén.

 • Az esélyteremtés területén fenntartható járási partneri hálózat létrehozása és működtetése.

 • A humán közszolgáltatások szakmai színvonalának és költséghatékonyságának javítása, együttműködési gyakorlatának fejlesztése a járás teljes területén.

Konkrét célok

 • Tudatos partnerség-építés megvalósítása a járási esélyteremtő intézményrendszer fejlesztése érdekében, bekapcsolódás a megyei együttműködési fórumba.

 • Igényfelmérések, tudatos programozás elvégzése az összehangolt akciók előkészítése érdekében, felkészülés a 2014-20-as EU-s források fogadására.

 • Szakmai kapacitások erősítése, szakértői csoport felállítása és működtetése a sikeres koordinációs tevékenység érdekében.

 • Az előkészítés során azonosított prioritási területeken konkrét partnerségi akciók megvalósítása, amelyek a közös partnerség-építési, programozási munka mellett még jobban összekovácsolják a járási partnerséget.

 • A tanulás fontosságának hangsúlyozása a mélyszegénységben élők körében

 • Egészséges életmóddal kapcsolatos figyelemfelhívó és ismeretterjesztő programok

 • Nők esélyegyenlőségének javítása munkavállalási jó példák feltárásával és bemutatásával

Projekt elvárt eredményei:

Kialakításra kerülnek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések a járásokban.

Kialakulnak, megerősödnek a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei (civil szervezetek, gazdasági szereplők és szakértők bevonásával), a HEP-ek megvalósításának vonatkozásában (lehatárolva az ÁROP-1.A.6 pályázati konstrukcióban megvalósított feladatoktól).

Létrejön a felzárkózással kapcsolatos, kiemelten a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban foglalt feladatok járási szintű egyeztetésének párbeszédfóruma (járási szintű felzárkózási kerekasztalok).

Elkészül a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó - a járási felzárkózási kerekasztal által elfogadott - "Esélyteremtő-programterv".

Megvalósul a területi együttműködés eredményeként létrejött felzárkózási, egyenlő esélyek biztosítását célzó "Esélyteremtő-programtervek" disszeminációja.


Projekt megvalósítás időtartama:

2015.04.01. – 2015.11.30.

nyitó záró projekttábla
Letölthető dokumentumok
Sorsz.: Témakör
1. SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER
2. ESÉYEGYNELŐSÉGI TERV
 
EU zászló
 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 ZP-1-2021 Pályázat
 Társadalmi együttműködés erősítése
 Leromlott városi területek rehabilitációja
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten-RRF-1.1.2-21-2022-00076
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár