Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatók és döntések
E-Közigazgatás
 
 
Polgármesteri hivatal
 

A Polgármesteri Hivatal módosult feladatai:

  • 2009. március 31. napjával vált hatályossá a telephelyengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységről, valamint a telephely-engedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2009. (XII. 31.) Korm. rendelet, mely alapján jelentősen megváltozott a telephely-engedélyezési eljárás lefolytatása. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben meghatározott kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője - jelen esetben Tét Város Önkormányzat Jegyzője - által kerül lefolytatásra a kistérséghez tartozó települések telepengedélyezési eljárása is. Az új jogszabály meghatározza, hogy mely tevékenységi körök esetében szükséges a telepengedélyezési eljárás lefolytatása, illetve melyek azok a tevékenységek, melyek bejelentés köteles tevékenységek.

  • A Kormány megalkotta a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletet, amely hatályon kívül helyzete a korábbi 35/1995. (IV. 05.) Korm. rendeletet a vásárokról és a piacokról, 2009. április 13. napi hatállyal. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben meghatározott kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője - jelen esetben Tét Város Önkormányzat Jegyzője - által kerül lefolytatásra a kistérséghez tartozó települések vásárok és piacok nyilvántartásba vételi eljárása is.

A Polgármesteri Hivatal új feladatai:

  • 2009. július 1.-től hatályos a 2009. évi XXIX. Törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatokról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról. Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető és két tanú előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. Kiskorú részére bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nem engedélyezhető.

  • A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 20/2009. (I. 30.) Korm. rendelet újabb feladatot határozott meg a települési önkormányzatok jegyzői számára. Rászoruló fogyasztónak kell tekinteni azt a fogyasztót, aki időskorúak járadékában részesül, aktív korúak ellátására jogosult, lakásfenntartási támogatásban részesül, gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

  • Krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelettel kapcsolatos jegyzői feladatok.

  • 2009. évben változás, hogy megszűnt a jegyző jogosultsága a növényvédelmi bírság kiszabására. Azt csak erre hatáskörrel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv - Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal - róhatja ki. De az ellenőrzési és bizonyítási eljárást a jegyzőnek kell lefolytatnia.

  • Földkifüggesztés, elővásárlási illetve előhaszonbérleti ajánlatok kifüggesztése, 2009. április hónaptól az Interneten is rögzítésre kerül a www.magyarorszag.hu internetes portálon.

  • A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a házi segítségnyújtást igénylők gondozási szükségletének vizsgálatára, illetve az ezt végző szakértői bizottság felállításáról, működéséről rendelkezik.

  • 2008. január 1.-én lépett a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján a zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a kistérségekről szóló külön jogszabályban meghatározott kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője - jelen esetben Tét Város Önkormányzat Jegyzője - gyakorolja.

Tét, 2009. november 11.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska

jegyző

 Anyakönyvi ügyek
 Általános információk
 Letölthető nyomtatványok
 Polgármesteri Hivatal Módosult Feladatai
 Szabályzatok
 Tájékoztatók
 Elektronikus ügyintézés
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár