E-Közigazgatás
 
 
Evangélikus templom
A barokk stílusú templom ma is eredeti szépségében áll, egyike azon kevés épületnek, mely a régi Tétből megmaradt. A karzatán lévo felirat Mária Terézia kegyességét hirdeti, eredeti padsorának elején a Zmeskál család címere látható, amelyben a szarvasmarha a gazdálkodásra, a nyereg illetve sisak a katonai erényekre utal.
 
Szerv megnevezése Szerv vezetője Beosztása Ir. száma Település Címe E-mail címe Telefonszáma IP/IMR telefon Fax-száma
Alkotmányvédelmi Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltsége dr. Nagy Tivadar ezredes, kirendeltség-vezető 9024 Győr Szent Imre út 2-4. (csak faxon és futárral továbbítható anyag) (96) 511-311
(96) 511-312
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Kovács Gyula igazgató 9026 Győr Szövetség u. 15-17. kovacs.gyula@bah.b-m.hu (96) 510-701
(96) 510-703
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Janák Emil igazgató 9021 Győr Árpád út 28-32. janak.emil@edukovizig.hu (96) 315-486
(96) 315-342
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Németh Zoltán igazgató 9021 Győr Árpád út 28-32. titkarsag@edktvf.kvvm.hu; nemeth.zoltan@edktvf.kvvm.hu (96) 524-003
(96) 328-031
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága dr. Kárpáti László igazgató 9435 Sarród Rév-Kócsagvár, Pf. 4. fhnpititkarsag@fhnp.kvvm.hu (99) 537-620
(99) 537-621
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sallai Péter igazgató, tü. Alezredes 9021 Győr Munkácsy M. u. 4. gyormki.titkarsag@katved.hu (96) 529-532
(96) 529-331
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Makkos Tamás igazgató 9023 Győr Szabolcska u. 1/A. ep.gyms@oep.hu (96) 315-013
(96) 311-359
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága dr. Szabó Tamás igazgató 9028 Győr Régi veszprémi út 10. gyoraeu@oai.hu (96) 511-750
(96) 418-832
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Keresztes Sándor állami főépítész 9022 Győr Vörösmarty u. 10. foepitesz@gyorkozig.hu (96) 517-004
(96) 328-787
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Simon István igazgató 9021 Győr Árpád út 32. fogyved_nydf_gyor@nfh.hu (96) 329-244
(96) 329-186
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dancsó Zsolt hivatalvezető 9022 Győr Czuczor G. u. 18-24. gyor_m@takarnet.hu (96) 529-421
(96) 317-537
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Lillik Mária igazgató 9021 Győr Jókai u. 12. titkarsag@fmvhgyor.t-online.hu (96) 514-740
(96) 514-777
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata dr. Barna Barbara igazgató 9023 Győr Csaba u. 16. barnab@kih.gov.hu (96) 526-020
(96) 526-022
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Bánki Tibor igazgató 9028 Győr Tatai út 3. banki.tibor@nkh.gov.hu; vezeto-gyor@nkh.gov.hu (96) 511-840
(96) 511-841
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája dr. Veöreös András irodavezető 9400 Sopron Kolostor u. 13. andras.veoreos@koh.hu (99) 508-830
(99) 508-829
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Horváth László igazgató 9022 Győr Türr István u. 7. horvathl@mkeh.hu (96) 523-137
(96) 523-139
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Török Zoltán igazgató 9021 Győr Városház tér 3. TorokZ@LAB.hu (96) 529-910
(96) 319-399
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve dr. Bérdi András mb. igazgató 9022 Győr Gárdonyi G. u. 7. gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu (96) 512-960
(96) 315-788
Győr-Moson-sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve dr. Paller Judit megyei tisztifőorvos 9024 Győr Jósika u. 16. titkarsag@nydr.antsz.hu (96) 418-065
(96) 418-068
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Havasréti Béla igazgató 9028 Győr Arató u. 5. ntsz@gyor.ontsz.hu (96) 529-330
(96) 529-333
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Horváth Imréné igazgató 9024 Győr Szent Imre út 6. horvathimrene@onyf.hu (96) 514-913
(96) 419-762
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala dr. Kocsis Tünde hivatalvezető 9021 Győr Árpád út 32. gyamhivatal@gyorkozig.hu (96) 507-280 72-80 (96) 507-285
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság dr. Takács Tibor megyei főkapitány 9024 Győr Szent Imre út 2-4. gyormrfk@gyor.police.hu (96) 418-975
(96) 520-061
Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága Nyitrai József igazgató 9024 Győr Bem tér 19. JozsefNyitrai@ksh.hu (96) 502-404
(96) 527-033
Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága Horváth Endre igazgató 9024 Győr Hunyadi u. 6/A. igazgato.gyor@allamkincstar.gov.hu (96) 501-803
(96) 314-542
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltsége Légrády Gábor kirendeltségvezető 9021 Győr Munkácsy M. u. 20. legrady.gabor@mvh.gov.hu (96) 814-524
(96) 814-521
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága dr. Horváth Szabolcs igazgató 9022 Győr Liszt F. u. 13-15. apehgyor@t-online.hu (96) 616-013
(96) 509-585
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Mogyorósi Attila parancsnok, pénzügyőr őrnagy 9024 Győr Nádor u. 25. vph61100@vam.gov.hu (96) 513-950
(96) 513-999