E-Közigazgatás
 
 
Sokoró kft.
A SOKORÓ Ipari és Kereskedelmi KFT Tét város legnagyobb munkáltatója. Közel 900 dolgozónak biztosít munkát, megélhetést. Autókábel-gyártó üzemükben 1992 évtől kezdve világszínvonalú gépkocsimárkákhoz készítenek komplett autókábel kötegeket.
 

Pályázati konstrukció: TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00038

Projekt címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Téten

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9100 Tét, Fő utca 88.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 94.900.000 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

Tét Város Önkormányzata jelen projekt keretében rendezni kívánja a kijelölt belterületi részen a település csapadékvíz-elvezetését. Az átfogó, hosszútávú célkitűzés az, hogy a településen a csapadékvíz lefolyás és az ez által kialakuló belvizes folyamatok által veszélyeztetett utcákban a megfelelő vízelvezetés megvalósításával olyan fenntartható, természeti-, társadalmi- és fizikai környezetet hozzanak létre, amely hosszútávon megnyugtató megoldást jelent a belterületen található értékek megóvása, illetve az ott élő lakosság életminőségének javítása terén. A domborzati és éghajlati sajátosságokból adódóan a fő kockázatot az árvíz, belvíz és villámárvizek jelentik. Villámárvízi besorolás szempontjából a település a magas kockázatú területek közé tartozik. A belvízproblémákon túl még gondot okoz, hogy az érintett területen a hirtelen lezúduló csapadékvizeket nem képes elvezetni az árokrendszer, emiatt épületek, pincék, udvarok, kertek, közterületek kerülhetnek-kerülnek elöntésre. A befogadó Csángota-ér az ÉDUVIZIG Rábai Szakaszmérnökség kezelésében van, állapota megfelelő, a vizek befogadására alkalmas. Tervezett kiépítés ismertetése: Karsai úti levezető árok kezdő szelvénye a befogadó Csángota-ér bal parti szelvénye. Az árok rendezése a 0+000 – 0+440 szelvények között nyílt földmedrű árokként kerül rendezésre. Az árok szelvény kialakítása: mederfenék szélessége 0,60m, árok részűhajlása 1:1,5, átlagos mélysége 0,5-1,2m, esése 0,1-0,4%. A szakaszon 2 db dűlőúti vb.áteresz van. Az átereszek átmérője 60 cm. A 0+440 – 0+555 km szelvények között az árok burkolásra kerül Csomiép PRT 60/40/40 előre gyártott mederelemekből. A 0+555 km szelvénybe becsatlakozó 2.sz főgyűjtő torkolati szakasza 10m hosszban betonba ágyazott 40x40x0,8 előregyártott mederlapokból kerül kiburkolásra. A 0+555 – 0+865 km szelvény között az árok burkolásra kerül Csomiép PRT 40/40/50 előre gyártott mederelemekből. A kapubejárókban, útcsatlakozásoknál a meglévő átereszekkel azonos hosszban az átereszek átépítésre kerülnek B50 és B60 betoncsővel. Az árokba bekötésre kerül a Bercsényi utca árka, út alatti átvezetéssel. Az út alatt 14m SN8 NA315 KG PVC cső kerül beépítésre. A 0+885+0+950 km szelvények között a meglévő zárt szakaszt fel kell újítani (tisztítani).Vízelvezető létesítmény hossza: 950 fm (Karsai utca)Fő utca:Az árok befogadója a Karsai utcai árok 0+931 km szelvénye. Az árok a Fő utca mélyfekvésű részének vízelvezetését biztosítja. A 0+000-0+048 km szelvény között a meglévő zárt csatorna kerül kitisztításra. A 0+048-0+245 km szelvények között a meglévő műszakilag leromlott állapotú árok nyomvonalán árok burkolásra kerül Csomiép PRT 40/40/50 előre gyártott mederelemekből. Vízelvezető létesítmény hossza: 245 fm (Fő utca) Széchy Tamás utca Az árok befogadója a Karsai utcai árok 0+460 km szelvénye. Az árok az építés alatt lévő uszoda és szabadidős létesítmények, valamint ezen mélyfekvésű területrész vízelvezetését biztosítja. A Karsai út alatt új B60 áteresz épül 12,0 m hosszban. A 0+012-0+275 km szelvény között a meglévő árok nyomvonalán az árok burkolásra kerül Csomiép PRT 40/40/50 előre gyártott mederelemekből. a 0+275-0+438 km szelvények között a szűk hely miatt és a kiépülő közösségi létesítmények miatt zárt csatorna kerül kialakításra. A zárt csatorna NA400 KG PVC cső beépítésévek kerül megvalósításra. A nyomvonalon 2 tisztító és 1 fordító/tisztító akna kerül beépítésre.Vízelvezető létesítmény hossza: 427 fm (Széchy Tamás utca)Vásártéri árok: Az árok befogadója a Széchy Tamás utcai árok 0+275 km szelvénye. Az árok az építés alatt lévő vásárcsarnok és szabadidős létesítmények, valamint ezen mélyfekvésű területrész vízelvezetését biztosítja. A Széchy Tamás alatt új B50 áteresz épül 8,0 m hosszban. Az árok burkolásra kerül Csomiép PRT 40/40/50 előre gyártott mederelemekből. Vízelvezető létesítmény hossza: 185 fm (Vásártéri árok)A fejlesztéssel érintett terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Tét felszín alatti víz szempontjából érzékeny felszín alatti területen helyezkedik el. A csapadékvíz-elvezetés rendezésével feltétlenül javul az életminőség a településen, elkerülhetőek a helyi vízkárok, a nagy mennyiségű csapadék okozta vízkezelési problémák. A projekt által érintett terület számos ingatlant és egyéb értéket érint, mindezek védelmét biztosítja a belterületi vízrendezés. A csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével megvalósul a helyi közszolgáltatások fejlesztése, egyben az infrastruktúra fejlesztése. Az elvezető rendszer környezeti adottságokhoz (kiugró csapadékesemények) alkalmazkodó kialakítása a szikkasztással/beszivárogtatással elősegíti a város adottságainak hasznosítását. A fejlesztés elősegíti Tét népességmegtartó erejének növekedését, emellett a közszolgáltatások színvonalának emelkedése élénkítő hatással van a gazdaságra.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2023. március 31.

 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 ZP-1-2021 Pályázat
 Társadalmi együttműködés erősítése
 Leromlott városi területek rehabilitációja
 Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten-RRF-1.1.2-21-2022-00076
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár