E-Közigazgatás
 
 
Pokvár kastély
Tét egy része Poknak hivatott, és itt a család Szent István vértanú tiszteletére monostort alapított 1251-ben. A monostor egy domboldalon, azon a helyen állott, amelyet a hagyomány tévesen a mai napig Pokvárnak nevez. Pokvár várként nem, csak monostorként létezett.
 

Pályázati konstrukció: TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00038

Projekt címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Téten

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9100 Tét, Fő utca 88.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 94.900.000 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

Tét Város Önkormányzata jelen projekt keretében rendezni kívánja a kijelölt belterületi részen a település csapadékvíz-elvezetését. Az átfogó, hosszútávú célkitűzés az, hogy a településen a csapadékvíz lefolyás és az ez által kialakuló belvizes folyamatok által veszélyeztetett utcákban a megfelelő vízelvezetés megvalósításával olyan fenntartható, természeti-, társadalmi- és fizikai környezetet hozzanak létre, amely hosszútávon megnyugtató megoldást jelent a belterületen található értékek megóvása, illetve az ott élő lakosság életminőségének javítása terén. A domborzati és éghajlati sajátosságokból adódóan a fő kockázatot az árvíz, belvíz és villámárvizek jelentik. Villámárvízi besorolás szempontjából a település a magas kockázatú területek közé tartozik. A belvízproblémákon túl még gondot okoz, hogy az érintett területen a hirtelen lezúduló csapadékvizeket nem képes elvezetni az árokrendszer, emiatt épületek, pincék, udvarok, kertek, közterületek kerülhetnek-kerülnek elöntésre. A befogadó Csángota-ér az ÉDUVIZIG Rábai Szakaszmérnökség kezelésében van, állapota megfelelő, a vizek befogadására alkalmas. Tervezett kiépítés ismertetése: Karsai úti levezető árok kezdő szelvénye a befogadó Csángota-ér bal parti szelvénye. Az árok rendezése a 0+000 – 0+440 szelvények között nyílt földmedrű árokként kerül rendezésre. Az árok szelvény kialakítása: mederfenék szélessége 0,60m, árok részűhajlása 1:1,5, átlagos mélysége 0,5-1,2m, esése 0,1-0,4%. A szakaszon 2 db dűlőúti vb.áteresz van. Az átereszek átmérője 60 cm. A 0+440 – 0+555 km szelvények között az árok burkolásra kerül Csomiép PRT 60/40/40 előre gyártott mederelemekből. A 0+555 km szelvénybe becsatlakozó 2.sz főgyűjtő torkolati szakasza 10m hosszban betonba ágyazott 40x40x0,8 előregyártott mederlapokból kerül kiburkolásra. A 0+555 – 0+865 km szelvény között az árok burkolásra kerül Csomiép PRT 40/40/50 előre gyártott mederelemekből. A kapubejárókban, útcsatlakozásoknál a meglévő átereszekkel azonos hosszban az átereszek átépítésre kerülnek B50 és B60 betoncsővel. Az árokba bekötésre kerül a Bercsényi utca árka, út alatti átvezetéssel. Az út alatt 14m SN8 NA315 KG PVC cső kerül beépítésre. A 0+885+0+950 km szelvények között a meglévő zárt szakaszt fel kell újítani (tisztítani).Vízelvezető létesítmény hossza: 950 fm (Karsai utca)Fő utca:Az árok befogadója a Karsai utcai árok 0+931 km szelvénye. Az árok a Fő utca mélyfekvésű részének vízelvezetését biztosítja. A 0+000-0+048 km szelvény között a meglévő zárt csatorna kerül kitisztításra. A 0+048-0+245 km szelvények között a meglévő műszakilag leromlott állapotú árok nyomvonalán árok burkolásra kerül Csomiép PRT 40/40/50 előre gyártott mederelemekből. Vízelvezető létesítmény hossza: 245 fm (Fő utca) Széchy Tamás utca Az árok befogadója a Karsai utcai árok 0+460 km szelvénye. Az árok az építés alatt lévő uszoda és szabadidős létesítmények, valamint ezen mélyfekvésű területrész vízelvezetését biztosítja. A Karsai út alatt új B60 áteresz épül 12,0 m hosszban. A 0+012-0+275 km szelvény között a meglévő árok nyomvonalán az árok burkolásra kerül Csomiép PRT 40/40/50 előre gyártott mederelemekből. a 0+275-0+438 km szelvények között a szűk hely miatt és a kiépülő közösségi létesítmények miatt zárt csatorna kerül kialakításra. A zárt csatorna NA400 KG PVC cső beépítésévek kerül megvalósításra. A nyomvonalon 2 tisztító és 1 fordító/tisztító akna kerül beépítésre.Vízelvezető létesítmény hossza: 427 fm (Széchy Tamás utca)Vásártéri árok: Az árok befogadója a Széchy Tamás utcai árok 0+275 km szelvénye. Az árok az építés alatt lévő vásárcsarnok és szabadidős létesítmények, valamint ezen mélyfekvésű területrész vízelvezetését biztosítja. A Széchy Tamás alatt új B50 áteresz épül 8,0 m hosszban. Az árok burkolásra kerül Csomiép PRT 40/40/50 előre gyártott mederelemekből. Vízelvezető létesítmény hossza: 185 fm (Vásártéri árok)A fejlesztéssel érintett terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Tét felszín alatti víz szempontjából érzékeny felszín alatti területen helyezkedik el. A csapadékvíz-elvezetés rendezésével feltétlenül javul az életminőség a településen, elkerülhetőek a helyi vízkárok, a nagy mennyiségű csapadék okozta vízkezelési problémák. A projekt által érintett terület számos ingatlant és egyéb értéket érint, mindezek védelmét biztosítja a belterületi vízrendezés. A csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével megvalósul a helyi közszolgáltatások fejlesztése, egyben az infrastruktúra fejlesztése. Az elvezető rendszer környezeti adottságokhoz (kiugró csapadékesemények) alkalmazkodó kialakítása a szikkasztással/beszivárogtatással elősegíti a város adottságainak hasznosítását. A fejlesztés elősegíti Tét népességmegtartó erejének növekedését, emellett a közszolgáltatások színvonalának emelkedése élénkítő hatással van a gazdaságra.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2023. március 31.

 Településfejlesztési tervek
 ÁROP pályázat
 ÁROP pályázat 1.A.3-2014
 KEOP pályázat
 Gyógyítóház
 Idősek napközi otthona felújítása
 Iskolabővítés
 Játszótér
 Óvodabővítés
 Temető
 Magas hozzáadott értékű járási startmunka mintaprogram
 (TOP) 5.1.2-15-GM1-2016-00002 - "Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban"
 A téti betonüzem fejlesztése
 Fenntartható közlekedésfejlesztés Téten
 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Téten
 Téti járási család- és gyermekjóléti központ kialakítása
 Oldtimer83
 Humán szolgáltatások fejlesztése
 Csapadékvíz elvezetés
 Külterületi útfelújítás
 Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése
 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 ZP-1-2021 Pályázat
 Társadalmi együttműködés erősítése
 Leromlott városi területek rehabilitációja
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár