E-Közigazgatás
 
 
Múzeum
 

Közélet, Vallás

A lakosság nagyobb része vallásfelekezet szerint katolikusokra és evangélikusokra oszlik. Kisebb számban megtalálhatók a reformátusok és a baptista vallásúak.

A katolikus templomban, 1999-ben új ravatalozót építettek fel.

Etnikai kisebbséghez tartozó lakosok is élnek a településen. Kisebbségi Roma önkormányzatot választottak.

A város népességszáma a 90-es évek elején csökkenést mutatott, aminek oka a migráció, részben a negatív természetes szaporodás. Különösen a tétszentkúti település rész magas halálozási mutatója okozza a veszteséget. A fiatalabb lakosság elvándorlása az 1970-es évekig tartott. Újabban a vándorlási egyenleg pozitív.

2001 júniusában adták át a Vocational Academy Alapítvány téti Európa házát. A gyermekek és az unokák "Jövőháza", ami a téti és a sokoróaljai polgárok találkozási pontja lett. Az IHH nyelviskola oktat itt angol, német, spa­nyol, francia és cigány nyelvet. Ezenkívül OKJ-s szakmatanítás is folyik. Internetkávézó is működik benne. Ez az új típusú közösségi ház mintája.

1999.-ben alakították meg a Tétiek Baráti Körét a helyi lokálpatriótákra alapozva.

Római Katolikus Egyházközség TÉT

Tét településen már IV. Béla idejében Premontrei kolostor található, amit a Pok-i család alapított Szent István vértanú tiszteletére. A győri püspök a mai napig c. prépostságként arra érdemes papjának adományozza. A település sok viszontagságon ment keresztül, temploma többször elpusztult. A plébánia híveit a török pusztítás után Gyarmatról látták el. 1766 karácsonyától, az idén 240 éve, ismét van helyi lelkipásztora.

A mostani templom az 1820-as években épült Tét Fő utcáján. Többször is felújították, legutóbb 1994-ben kívülről, teljes tető- és vakolatcsere volt. 2004-ben megkezdődött a belső felújítás. A falak szigetelése, az eredeti elkorhadt ablakok cseréje. A padozat olaszt fehér márvány burkolatot kapott. A meglévő oltárok megszépültek, a mellékoltárra Szent István király képe került. Szembemiséző oltár készült, ambóval és szediliával együtt. Vasból készült a keresztelő kút, helyi díszkovács munkája. A keresztút 14 stációját az egyházközség családjai készítették. Az eredeti 6 szobor mellé hetedikként Szent Anna a kis Máriával a nagyanyák és édesanyák védőszentje is megtalálható. A templom padjai fűthetőek és kárpittal bevontak.

A felújított templomot Dr. Pápai Lajos megyéspüspök szentelte fel 2006. április 30-án bérmálással egybekötve püspökké szentelésének 15. évfordulóján, amit püspöki címerének felfestésével örökítettünk meg. A plébánia épülete az 1700-as évek végén épült, amit 1976-ban lebontottak és a kornak megfelelő épületet építettek. 2004-2006 között kívül-belül is fel lett újítva. 1994-ben közösségi terem épült, ami az egyházközség összejöveteleit szolgálja. A hívek száma kb. 1500 fő. A gyermekek rendszeres hitoktatásban részesülnek, hitoktatóik alsó tagozatban Czifrik Sarolta, a felsőben pedig Nagypálné Vékásy Márta városunk szülöttei. Tét plébániájához Tétszentkút filia, Gyömöre és Kajárpéc egyházközségek tartoznak.

Jelenlegi lelkipásztor: Megyeri Ciprián plébános.

Templomunk istentiszteleti rendje:

  1. Tét - kedd és péntek nyáron 18, télen 17 óra, vasárnap 11 óra
  2. Tétszentkút - szombat nyáron 16.30, télen 15.30

Plébánia címe:

9100 Tét,
Fő u. 127.
Telefon: 96/461-219

TÉTSZENTKÚT (Búcsújáróhely)

    Tét egyházközség filiája akkor keletkezett, amikor 1715-ben III. Károly tisztje, Aillert Keresztély itt egészségét visszanyervén, a gyógyerejűnek vallott kút mellé hálából kápolnát építtetett. Búcsújáróhely lett, hívek sokasága kereste fel testi és lelki felgyógyulás miatt. 1860-ban leégett ugyan, de a püspökség bőkezű támogatásával újra felújították. Az 1940-es évek elején ugyancsak az akkori győri püspök Apor Vilmos támogatásának köszönhetően új mennyezetet kapott és megszépült.
Később ismét pusztulásnak indult olyannyira, hogy búcsúk alkalmával a benntartózkodó hívek a kápolnában megáztak. 1993-1996 között Kondor Lajos csikvándi születésű és Fatimában élő atya támogatásával több 10 millió forint értékben kívül-belül megújult. A környék egyik legszebb temploma lett.
A templomnak két búcsúnapja van: június 13-án Szent Antal napjához legközelebb eső vasárnap tartjuk a búcsút, a másik Mária nevenapja, szeptember 12. követő szombat este és vasárnap.
Mindkét alkalommal Szabó Ferenc polgármester és felesége Kéry Mária által adományozott Erdélyből származó Mária szoborral tartunk körmenetet 2004 óta.

Évközben szombaton van a szentmise, télen 4 órakor, nyáron 5 órakor.

Zarándok csoportokat bejelentkezés alapján egészévben fogadunk és részükre szentmisét és kalauzolást biztosítunk.

Bejelentkezési cím:
Tét-Tétszentkút
Rk.Plébánia
Fő u. 127.
9100
Telefon: 96/461-219

Búcsúk rendje:

Szent Antal napi búcsú

Június 13-hoz legközelebb eső vasárnap. Vasárnap du. 4 órától Rózsafüzér, litánia imádkozása, gyónási lehetőség, 5 órakor szentmise (sok zarándok esetén szabadtéri), a szentmisét követően a Szűzanya szobrával körmenetet tartunk.

Mária nevenepja

Szeptember 12.utáni szombat és vasárnap. Szombat este 7 órától litánia, Rózsafüzér imádkozása, gyónási lehetőség. 1 9-kor koncelebrált szentmise, majd körmenet a Szűzanya szobrával.

Vasárnap 11 órakor szentmise szabadtéren a téti fúvószenekar közreműködésével. A szentmise után kegytárgyak megáldása és a zarándokok búcsúztatása.

 Hírek
 Bankautomaták
 Civil szervezetek
 Egészségügy
 Fontosabb telefonszámok
 Gy-M-S kormányhivatal elérhetőségei
 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Téti Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály
 Közlekedési menetrend
 Oktatás
 Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Tűzoltóság
 Új hulladékgyűjtési rendszer
 Vallás
 Koronavírus
 Művelődési ház
 Téti fúvósok
 Téti tűzoltók
 Téti Evangélikus Gyülekezet
 Sokoró Kft.
 Pokvár kastéy
 Tét város könyvtára
 Téti Körzeti Földhivatal
 Győr Nagytérségi Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás
 Közadatkereső
 Államkincstár