E-Közigazgatás
 
 
Katolikus templom
 

Pályázati konstrukció: TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00017

Projekt címe: Tét Város csapadékvíz- elvezetése

Kedvezményezett neve: Tét Város Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9100 Tét, Fő utca 88.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 87.000.000 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

Tét Város Önkormányzata a „Tét Város csapadékvíz- elvezetése” című projekt keretében rendezni kívánja a kijelölt belterületi részen a település csapadékvíz-elvezetését. Az átfogó, hosszú távú célkitűzés az, hogy a település csapadékvíz lefolyás és az ez által kialakuló belvizes folyamatok által veszélyeztetett utcáiban a megfelelő vízelvezetés megvalósításával olyan fenntartható, természeti-, társadalmi- és fizikai környezetet hozzanak létre, amely hosszútávon megnyugtató megoldást jelent a belterületen található értékek megóvása, illetve az ott élő lakosság életminőségének javítása terén. A domborzati és éghajlati sajátosságokból adódóan a fő kockázatot az árvíz, belvíz és villámárvizek jelentik. Villámárvízi besorolás szempontjából a település a magas kockázatú területek közé tartozik. A belvízproblémákon túl még gondot okoz, hogy az érintett területen a hirtelen lezúduló csapadékvizeket nem képes elvezetni az árokrendszer, emiatt épületek, pincék, udvarok, kertek, közterületek kerülnek elöntésre. A projekttel érintett területek: Tét-Lesvári árok mellékág, Debreceni utca, Pázmándi utca. Tét-Lesvári árok mellékág árok-rendezése a meglévő nyomvonalon kerül kiépítésre. A jelenlegi nyomvonalon nagyrészt útárok jellegű az árok kialakítás, szintben és méretben eltérő átereszek, kapubejárók vannak. A belterületről az árok jelenleg nem képes a víz elvezetésére a befogadóba. A Győr-Pápa főút alatt lévő áteresz megfelelő állapotú csak iszapolása, tisztítása szükséges. Az érintett belterületi szakaszon a 83.sz. főút közelségében a meglévő nyomvonalon kerül kialakításra az új, részben burkolt árok, valamint szükséges a meglévő összetört, kis szelvényű átereszek átépítése. Az érintett területen zárt csatorna is épül az árok nagy mélysége és szelvénye, valamint a fő közlekedési út közelsége miatt. A meder kiszélesedése természetes tározóként szolgál, ahol megvalósul a vizek helyben tartására való törekvés, és időszakosan a szomszédos területek öntözése innen megvalósítható. A Debreceni és Pázmándi utcákban részben meglévő feltöltődött szikkasztó árok és helyenként meglévő szintben, méretben és műszaki állapotban nem megfelelő átereszek találhatók a kapubejárókban, így a megfelelő lefolyás nem biztosított. Ezeken a területeken a meglévő árok nyomvonalán épül ki vízelvezető árok, a Tét-Lesvári mellékágba csatlakozó szakaszon. A településrész tervezett fejlesztése és a meglévő lakóterületek vízelvezetési problémáinak megoldására szükségessé vált az érintett árokszakasz rendezése. A tervezett árok rendezése biztosítja a többletvizek károkozás nélküli levezetését és a mélyebb területeken a talajvíz szintjének kismértékű csökkentését (pinceszint alá). Az árok kiépítése lehetővé teszi a település szabad területeinek fejlesztését (iparterület, lakóterület), összhangban a rendezési tervvel, valamint a meglévő beépített területeken az összefüggő vízelvezető árok kiépítését és bekötését.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2021. szeptember 30.

- 2020. december 21-én aláírásra került a kivitelezővel a vállalkozási szerződés.
- 2021. május 10. A kivitelezés készültségi foka elérte az 50%-os készültséget.képek

A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, a műszaki átadás-átvétel 2021. szeptember 21-én megtörtént.

A projekt fizikai zárása 2021. december 31-én megtörtént.