E-Közigazgatás
 
 
Harangláb
 
Tájékoztató

Tájékoztatás a katolikus temet? üzemeltetésével,

m?ködésével és rendfenntartásával kapcsolatban


A katolikus temet? az egyház tulajdona, de fenntartója Tét város Önkormányzat. Ezúton kérjük a lakosságot, hogy elhunyt hozzátartozóik temetésekor az alábbi el?írásokat vegyék figyelembe:


A sírhelyek kijelölése sorokban történhet a parcellákban. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az urnás temetések a II. parcellába, vagy az urnafalba történhetnek!

Nem történhet az meg, hogy az 1,90 méter X 1,90 méteres sírok között urnasír-keretek legyenek. Abban az esetben, ha a hozzátartozó hamvasztásos temetést szeretne, de a hamvakat nem a II. számú parcellába vagy az urnafalba akarja elhelyeztetni, kötelessége szabványméret? keretet állíttatni (1,90 méter X 1,90 méter). A régi síroknál a meglév? keretbe elhelyezhet? az urna.


A hatóság új parcellát jelöltetett ki azon elhunytak számára, akiket szociális rászorultságuk alapján az önkormányzat temetett el, ez a X. számú parcella. Ebben a parcellában is, külön sorokat biztosítunk a koporsós és urnás sírhelyeknek. a szabályok betartása kötelez? ebben a parcellában is.


Régi sírkeretek szétszedése esetén, ha új síremlék kerül elhelyezésre, a régi sírkeretek elszállítása a hozzátartozó vagy a sírköves kötelessége!

A sírhelyek megváltása 25 évente esedékes. Egy sírhely megváltásának összege 6 000 Ft, kettes sírhely 12 000 Ft. Ezt az összeget a temet?gondnoknál lehet befizetni. Aki nem szeretné hozzátartozója sírját fenntartani, szintén a temet?gondnoknál kell írásban jelezni, hogy a sírt számolja fel, hogy újra eladható legyen.


Felhívjuk figyelmüket, a temet? rendjére, illetve rendbe tartására!


Kérjük Önöket, hogy az elszáradt virágokat a hulladéktárolóba és ne mellé helyezzék el. A m?anyag zacskókat és az üveg hulladékot kérjük, hogy ne a hulladéktárolóba helyezzék el, mert nem lebomló anyagok, hanem mindenki vigye magával megfelel? hulladéktárolóba, szelektív hulladékgy?jt? szigetre.

Köszönjük a munkát a Tétieknek, akik a ravatalozó felújításához hozzájárultak, felekezeti hozzátartozás nélkül!


Mindenki szeretné, ha hozzátartozói nyughelyei rendezett körülmények között lennének, ezért kérjük a fenti szabályok pontos betartását!


A temet?gondnok bármikor bárkinek a rendelkezésére áll az alábbi elérhet?ségen:


Fekete Vilmos temet?gondnok

9100 Tét, Gyömörei u. 16/a.

Telefonszám: 06-96-461-147Tét Város Önkormányzat Képvisel?-testületének a temet?kr?l és a temetkezés rendjér?l szóló 11/2006. (VI. 1.) rendelet és az ezt módosító 24/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet tartalmazza az el?írásokat. A rendelet megtekinthet? Tét Város honlapján (www.tet.hu) és az önkormányzat épületében (9100 Tét, F? u. 88.).


<< Vissza
>> vissza a lap tetejére <<