E-Közigazgatás
 
 
Pokvár kastély
Tét egy része Poknak hivatott, és itt a család Szent István vértanú tiszteletére monostort alapított 1251-ben. A monostor egy domboldalon, azon a helyen állott, amelyet a hagyomány tévesen a mai napig Pokvárnak nevez. Pokvár várként nem, csak monostorként létezett.
 
Hirdetmény

Téti Közös Önkormányzati Hivatal


a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Téti Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 3 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9100 Tét, Fő utca 88.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 12. Adóügyi hatósági feladatkör II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

adóügyi igazgatási feladatok - kiveti és behajtja egyénenként és évenként a különböző adókat, adók módjára behajtandó köztartozásokat, Adó és értékbizonyítványokat állít ki, nyilvántartások vezetése, mezőőri járulék kivetése, behajtása, hagyatéki eljárás lefolytatása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

adóügyi igazgatási feladatok - kiveti és behajtja egyénenként és évenként a különböző adókat, adók módjára behajtandó köztartozásokat, Adó és értékbizonyítványokat állít ki, nyilvántartások vezetése, mezőőri járulék kivetése, behajtása, hagyatéki eljárás lefolytatása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakközépiskola, érettségi végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú (ügyintézői szintű) pénzügyi-számviteli szakképesítés,

Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

B kategóriás jogosítvány,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

hat hónap próbaidő kikötésre kerül

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a 45/2012.(III. 20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes önéletrajz,

az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

a 2011. évi CXCIX tv. 39. § (1) bekezdése alapján (munkáltató feladatkörébe 18 év feletti személyek tartoznak) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bereczkiné Dr. Kovács Piroska nyújt, a 06/96/461-193 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Téti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9100 Tét, Fő utca 88.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 397/2018, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

hatályos jogszabályok alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Tét Város honlapja - 2018. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tet.hu honlapon szerezhet.<< Vissza
>> vissza a lap tetejére <<