E-Közigazgatás
 
 
Iskola főépülete
Az iskola 21 tanteremmel, 1 tornateremmel, 1 tornaszobával és 1 szabadtéri kézilabdapályával, konyhával, étkezővel, iskolai könyvtárral rendelkezik. 18 tanulócsoportban történik a tanítás, az oktatás 100%-os szakos ellátottságú.
 
Hirdetmény

Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsődea "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde 

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9100 Tét, Debrecen utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

  • szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Angol nyelvből alapfokú B típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány az 1992. évi XXXIII. tv. 20.§ (2C) pontja szerint, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csécs Károly Istvánné nyújt, a 06207790516 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Téti Kisfaludy Károly Óvoda-bölcsőde címére történő megküldésével (9100 Tét, Debrecen utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1222-I-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

  • Elektronikus úton Csécs Károly Istvánné részére a ovitet.kisfaludy@gmail.com E-mail címen keresztül

  • Személyesen: Csécs Károly Istvánné, Győr-Moson-Sopron megye, 9100 Tét, Debrecen utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Tét város honlapja - 2018. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat érvénytelenítésének jogát fenntartjuk.<< Vissza
>> vissza a lap tetejére <<