Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatók és döntések
Vészhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020.(V.8.) Korm rendelet hatálya alá tartozó kérelmét, bejelentését
e-bejelentes@tet.hu

címen teheti meg.
E-Közigazgatás
 
 
Kisfaludy emlékmű
Jó módú és művelt középnemesi családból származott, legidősebb bátyja, Kisfaludy Sándor (Himfy-dalok) szintén költőként ismert. Kisfaludy Károly 1788. február 5-én a Győr megyei Téten látta meg a napvilágot, nyolcadik és egyben utolsó gyermekként - születésével anyja halálát okozva.
 
Hirdetmény
Téti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Téti Közös Önkormányzati Hivatal
Téti Közös Önkormányzati Hivatal Rábaszentmihály Állandó Kirendeltsége
általános ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9135 Rábaszentmihály, Kossuth L. utca 32.

Ellátandó feladatok:

lásd a munkakörökhöz tartozó főbb tevékenységi körök között

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kisbabot, Rábaszentmihály települések vonatkozásában igazgatási ügyek intézése, egyes szociális ügyek intézése, népesség-nyilvántartás, adminisztratív feladatok végzése, iktatási feladatok, adatszolgáltatás, statisztikai jelentések küldése, testületi anyagok előkészítése, jegyzőkönyvek írása. Számítógépes rendszerekben történő feladatok ellátása, word, excel használata. Közfoglalkoztatotti program adminisztratív feladatainak végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019.(XI.29) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,

  • Cselekvőképesség,

  • Büntetlen előélet,

  • Középiskola/gimnázium, lehetőség szerint közgazdasági szakirány,

  • ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

a 2011. évi CXCIX tv. 39. § (1) bekezdése alapján (munkáltató feladatkörébe 18 év feletti személyek tartoznak) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyző nyújt, a 96/461-193 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Téti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9100 Tét, Fő utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2755/2020 , valamint a munkakör megnevezését: általános ügyintéző .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jegyzői hatáskör a pályázati kiírásban foglaltak szerint, a Rábaszentmihályi Polgármester egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

      Tét Város honlapja - 2020. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.tet.hu honlapon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tet.hu honlapon szerezhet.<< Vissza
>> vissza a lap tetejére <<